WeXO i Växjö börjar ta form

20 november 2018

Förutom kontorsarbetsplatser, med tillhörande platser för co-working, innehåller det nya kvarteret på 20 000 kvadratmeter konferenslokaler, hörsalar, studios, restaurang och kafé.

Bild: Tengbom
Bild: Tengbom


Det står nu klart efter en omfattande utvärderingsprocess att det fortsatta uppdraget med att utforma WeXO går till Tengbom. Bedömningsgruppen bestod förutom representanter från Castellum och Visma av stadsarkitekten Henrik Wibroe och kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje. 


– Vi är stolta och hedrade att våra idéer bar hela vägen i mål och ser fram emot det utvecklingsarbete som nu ligger framför oss. Vi ser vinsten som en intäkt för att bra arkitektur skapar värde både för näringslivet såväl som för stadens övriga invånare, säger Aron Aspenström och Patrik Ekenhill, arkitekter på Tengbom.

Tengboms förslag för WeXO är lika delar en visuell port till staden som en symbol för innovation och framtid. Med svepande fasadband av traditionellt träspån i kombination med högteknologiskt glas blir det höga kontorshuset en karaktärsskapande och igenkännbar markör för området. Den grundläggande idén i Tengboms förslag är de många mötesplatser som öppnas upp i kvarteret för anställda såväl som för stadens invånare. Förutom kontorsarbetsplatser, med tillhörande platser för co-working, innehåller det nya kvarteret på 20 000 kvadratmeter konferenslokaler, hörsalar, studios, restaurang och kafé.

WeXO blir inte bara ett hus eller en plats, det blir ett community som underlättar nätverkande, idéspridning och kunskapsutbyte. Målgruppen är kunskapsintensiva tech-bolag som ser värdet i att dela med sig av kunskap och utbyta idéer med andra företag. Såväl det nystartade lilla företaget, som större etablerade bolag kan utvecklas i den här miljön. Det är en strategisk satsning som befäster Växjös starka position inom it och den digitala sektorn.

- Vi behöver skapa en arbetsplats som tar höjd för möjligheterna, utmaningarna och 2020-talet. Ett hus som omfamnar digital teknik, en mötesplats som skapar maximal möjlighet till samverkan, idéinflöde och samskapande. Vi tror att det är framtiden för de absolut mest framgångsrika företagen, att man inte står ensam utan samarbetar över branschområden, domänområden och andra gränser, säger Daniel de Sousa, vd på Visma Spcs.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.