”Vi kan och vill utveckla staden”

23 juni 2021

Nyhamnen är området som ska ta Malmö närmare havet och bli en ny, central plats för både företag och boende. Just nu är ett antal byggkranar fullt upptagna med två projekt som får markera början på området. Castellum bygger både E.ONs nordiska huvudkontor och nya lokaler för Domstolsverket. Två viktiga prestigeprojekt, både för Nyhamnen och Castellum.

castellum.jpg
Bild överst vänster föreställer den nya Domstolsbyggnaden. Bild: Henning Larsen Architects. Övriga bilder E.On:s huvudkontor: Kanozi Arkitekter. Bild Anna Björklund: Castellum

Nyhamnen är Malmös nya, heta stadsdel som, när den står klar, kommer att förstärka Malmös identitet som kuststad. Här, vid stadens hamnbassänger, byggs en modern innerstadsmiljö med plats för sammanlagt 13 000 arbetsplatser, 6 000 bostäder, skolor, restauranger, service och 100 000 kvm parkområde. Och Castellums två pågående projekt signalerar att något har börjat hända.

– Stadsbilden håller verkligen på att förändras i takt med att de här kontorshusen växer fram, konstaterar Anna Björklund, projektutvecklingschef på Castellum. En sådan här start är precis vad Nyhamnen behöver. Det betyder mycket att det nu finns synliga bevis på att stadsplaneringen här är igång.

Castellum har ett stort, genuint intresse för att vårt avtryck i Nyhamnen ska bli riktigt bra. Vi vill absolut vara med och påverka och ta ansvar för Malmös fortsatta utveckling och stadsmiljö.

Och projekten är viktiga inte bara för Nyhamnen utan även för Castellum.

– Med de här projekten visar vi verkligen att vi kan och vill projektutveckla. Och vi har haft ett fantastiskt bra samarbete med staden.

Aktiv bottenvåning

E.ONs nordiska huvudkontor på cirka 24 500 kvm kommer bli ett nytt riktmärke. Huset blir på många sätt en sinnebild för hur det nya Malmö möter det gamla när det vänder sig mot staden åt två håll, med sitt läge på Carlsgatan och hörnet precis intill den kommande centrala och livligt trafikerade korsningen vid Tellusgatans nya sträckning. Huvudkontoret kommer bestå av två huskroppar, som knyts samman med en passage där allmänheten på dagtid kommer att kunna passera mellan Carlsgatan och den lilla parallellgatan Vintergatan, som på så sätt hindras från att kapas av. Och i bottenvåningen blir det både restaurang, gym, service och ytterligare kontorsytor för ett eller flera externa företag.

– Att skapa aktiva, publika bottenvåningar och nya stråk är viktigt när man får vara med och bygga en ny stadsdel, menar Anna Björklund.

Ett hållbart föredöme

E.ONs kontorshus kommer inte bara att sticka ut i stadsbilden utan blir även ett hållbart föredöme.

– Vi och E.ON satsar verkligen på att bygga ett hälsosamt kontorshus där medarbetarna ska kunna märka skillnad. Byggnaden är tänkt att bli en ambassadör för hållbara lösningar med maximal energieffektivitet, optimalt inomhusklimat och smarta lösningar för styrning, kyla, värme och varmvatten. Huset kommer att certifieras både enligt BREEAM Outstanding och WELL.


Här kommer man att må bra, både inomhus och utomhus. Från översta våningen får man en spektakulär utsikt ut mot stadsmiljön och ända ner till entréplanets lounge. Härifrån kommer man också ut till takterrasserna med sina utearbetsplatser, mötesrum, utomhusgym, biotoptak och mängder av innovativa energilösningar i form av solcellsarrangemang.

Ett av Castellums största

Castellums andra projekt i Nyhamnen, som byggs parallellt med E.ONs huvudkontor, är 27 000 kvm nya domstolslokaler för Malmö Tingsrätt och Förvaltningsrätten i Malmö. Domstolsfastigheten blir en av norra Europas största arbetsplatser för jurister och är ett av Castellums största byggprojekt genom tiderna.

– Det känns verkligen roligt att Domstolsverket valde oss och Nyhamnen när de behövde nya, moderna och rationella lokaler, säger Anna Björklund. En stor fördel är givetvis det kommunikativa läget kloss an centralstationen plus att Domstolsverket får en fin synlighet i samhället. Från byggnaden kommer man också via en ramp att kunna nå den planerade Bangårdsterrassen, det nya promenadstråket som kommer anläggas längs med spåren.

Fortsätter att utveckla

De båda byggnaderna tar emot sina hyresgäster 2023, i kvartal ett respektive två, men Nyhamnen kommer fortsätta utvecklas under flera år och många andra byggherrar har planer framöver. Även Castellum skissar på nya projekt.

– Vi äger en fastighet på Vintergatan och det är den planen vi tror står näst på tur. Här diskuterar vi just nu framtid tillsammans med staden. Vi äger dessutom två fastigheter, Havet och Sälen, bort mot Västkustvägen. Att ha fler möjligheter inom samma utvecklingsområde känns väldigt roligt och innebär att det blir lättare för oss att se en helhet. Castellum har ett stort, genuint intresse för att vårt avtryck i Nyhamnen ska bli riktigt bra. Vi vill absolut vara med och påverka och ta ansvar för Malmös fortsatta utveckling och stadsmiljö, avslutar Anna Björklund.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.