"Vi har mycket mark"

17 april 2023

Logistea är ett bolag med konkreta möjligheter och tydliga erbjudanden inom logistik. Bolaget har gott om mark, bland annat i de nya logistiknaven Vaggeryd och Ödeshög. ”Här finns fina möjligheter för varje ny hyresgäst att skapa sin egen skräddarsydda lösning”, menar Jesper Carlsöö, projektutvecklings- och uthyrningschef. Dessutom kan Logistea både bygga till och bygga nytt på orter som inte är så kända på logistikkartan. Som sagt, det finns gott om mark i portföljen.

Att ha mycket mark att utveckla brukar man inte vara bortskämd med i vår bransch, menar Jesper Carlsöö, projektutvecklings- och uthyrningschef.

– Vi har många konkreta möjligheter på flera ställen, de största i Jönköpingsregionen.

Jönköpingsregionen, som även omfattar Ödeshög, Skillingaryd, Vaggeryd, Mullsjö och Torsvik, har en stark ställning som ett av Sveriges, och framförallt Nordens, bästa logistiklägen. Strategiskt placerat i korset mellan godsstråken på riksväg 40 och E4, med god järnvägsanslutning, är detta ett väldigt konkurrenskraftigt läge och för ett Nordenlager är det ännu mer svårslaget. I den här regionen satsar Logistea främst i Vaggeryd och Ödeshög.

Nya navet Vaggeryd Logistikpark

Vaggeryd Logistikpark är ett nytt logistiknav, med en mycket fördelaktig placering i centrum av södra Sverige, 20 minuter söder om Jönköping. Den direkta anslutningen till E4:an ger korta transporttider till och från de tre största städerna i Sverige. Även till våra grannländers huvudstäder Köpenhamn och Oslo. Logistea äger här en total markyta om 380 000 kvm där 120 000 kvm bruttoarea står redo för nybyggnation.

Totalt har vi 315 000 kvm färdiga byggrätter, för både tillbyggnad och ren nyproduktion, där merparten är belägna i Jönköpingsregionen men även på orter som inte är så kända på logistikkartan. 

– Här har vi en unik möjlighet att bygga i olika storlekar utifrån företags specifika behov, varje ny hyresgäst kan få en skräddarsydd lösning, berättar Jesper Carlsöö. Fördelarna är många, exempelvis direktanslutning till E4:an, elanslutning på upp till 20MW men också tillgång till järnväg. Varje natt går det ett 800-meters tågset hit från Göteborgs hamn och vi hoppas kunna bygga så att tåget kan gå rakt in i byggnaderna. Just nu är vi inne i en detaljplaneprocess samtidigt som vi för dialog med olika aktörer. Vi räknar med en tidsplan på 12-14 månader fr o m signat avtal tills en anläggning kan vara på plats.

40 000 kvm i Ödeshög Logistikpark

Ödeshög Logistikpark, även den med direktanslutning till E4:an, plus ett väldigt bra skyltläge, är också det ett nytt logistiknav i södra Sverige, 30 minuter norr om Jönköping. Trots att området i stort inte är uppbyggt än finns det redan en klar infrastruktur. Detta underlättar väsentligt för en snabb utveckling av området. El och fjärrvärme har full kapacitet från start och täcker alla framtida behov för alla planerade anläggningar. Och även här erbjuder alltså Logistea fina möjligheter för nybyggnation.

– Ödeshög är ett naturligt stopp för lastbilar och ett riktigt bra läge, menar Jesper Carlsöö. Logistikparken omfattar cirka 80 000 kvm mark vilket innebär att vi kan bygga upp till cirka 40 000 kvm skräddarsydda lokaler.

Strategiskt placerade Terminalen

Logisteas tredje möjlighet i Jönköpingsregionen är Terminalen, strategiskt placerad i Båramo industriområde, cirka 20 kilometer söder om Jönköping, mellan Vaggeryd och Skillingaryd. Även här ligger både E4:an och industrijärnväg i direkt anslutning till området och med närhet till både kombiterminalen och tågspåren är Terminalen både ett modernt och hållbart industriområde.

– Marken här omfattar cirka 100 000 kvm vilket innebär att vi kan bygga nyproducerade logistik- eller industribyggnader på 20 000–55 000 kvm, berättar Jesper Carlsöö.

Fler möjligheter i övriga Sverige

Förutom byggbar mark i självklara logistiklägen som Jönköpingsregionen har Logistea bra samarbeten med flera andra kommuner.

– Totalt har vi 315 000 kvm färdiga byggrätter, för både tillbyggnad och ren nyproduktion, där merparten är belägna i Jönköpingsregionen men även på orter som inte är så kända på logistikkartan, säger Jesper Carlsöö. Bland annat i Falköping, Kumla, Mullsjö, Karlskoga och Kristinehamn.

– Vi märker en stark efterfrågan från hyresgäster för lokaler även utanför de mer traditionella logistiklägen så att kunna erbjuda möjligheter i dessa lägen är viktigt, menar Anders Nordvall, vice vd och transaktionschef. Dessutom är de här kommunerna väldigt positiva till logistiketableringar så vi har en bra samsyn. För oss gäller det att jobba tillsammans för att förklara fördelarna med de här lägena.

Efterfrågan på hållbarhet

Logistea har många möjligheter att bygga moderna logistikanläggningar men bygger man nytt måste man numera också tänka hållbart. Krav som idag även kommer från hyresgästernas håll.

– Det har tagit lång tid men nu är kraven här vilket i sin tur ställer krav på oss, konstaterar Jesper Carlsöö. Vi bygger numera inget mindre än BREEAM in Use när vi bygger till och bygger nytt.

– På energieffektivitetssidan ser vi att olika lösningar handlar om direkta besparingar, menar Anders Nordvall. Här tittar vi brett, både på solceller och batterilösningar.

Nyligen ingick exempelvis Logistea ett samarbete med en solcells- och batterileverantör för att därigenom kunna bidra till en ökad produktion av förnybar el och motverka kapacitetsbristen på vissa platser i elnätet genom stabiliserande stödtjänster till det svenska kraftsystemet.

– Vi inventerar just nu vårt bestånd för att identifiera vilka fastigheter som kan omfattas av det här samarbetet, avslutar Anders Nordvall.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.