Varvsstaden lockar till sig ny hyresgäst

12 juni 2024

I hjärtat av Varvsstaden, inne på Kockums gamla varvsområde i Malmö, ligger områdets äldsta bevarade byggnad ”Snickeriet”. En fastighet vars första del uppfördes på 1870-talet och som nu har transformerats till 2500 kvadratmeter kontor åt Advokatfirman Lindahl.

Bild: Elin Fasth
Bild: Elin Fasth

– Lindahl har upplevt en stark tillväxt de senaste åren, inte minst i Malmö, och vi ser att denna utveckling kommer fortsätta. Det är viktigt för oss att kunna erbjuda såväl förstklassiga mötesplatser för våra klienter som moderna och spännande arbetsplatser med karaktär för de många talanger som söker sig till oss. Med det nya kontoret har vi gjort ett viktigt val för vår framtid. Vi ser fram emot fortsättningen på vår resa tillsammans i Snickeriet, säger Johan Herrström, Managing Partner för Lindahl i Malmö.

Den äldsta delen av Snickeriet byggdes redan på 1870-talet och har genom åren blivit om- och tillbyggd i omgångar. Det är en byggnad som är van att stöpas om för att rymma nya funktioner och har innehållit allt från timmer- och maskinverkstäder till mindre kontor. I huset har det tillverkats snickerier till fartygen som producerades på Kockumsvarvet. Nu har huset transformerats till ett karaktärsfullt kontor åt Lindahl, där Elding Oscarsson varit arkitekter i ombyggnadsprojektet.

–Vi har kunnat bevara stora delar av den ursprungliga byggnaden där vi kunnat utnyttja husets befintliga trä och stålkonstruktioner. Vi har även kunnat återanvända tegel från en demonterad del av byggnaden, till golvmaterial i receptionsdelen. Nu ser vi tillbaka på ett lyckat projekt där estetiska krav, bevarandekrav och ekonomiska förutsättningar har samspelat för att kunna skapa det fina resultat vi nu ser. Vi är glada att vi i projektet har haft med oss hyresgästen Lindahl som har varit måna om att bevara husets själ och samtidigt skapa bästa möjliga förutsättningar för sina medarbetare, säger Pia Andersson, vd Varvsstaden AB.

Flera större ingrepp har möjliggjort transformationen av Snickeriet och byggnaden har bland annat genomgått en avancerad nivåhöjning.  

–Vi insåg tidigt i projektet att huset låg för lågt för att klara av stigande havsnivåer och skyfall. För att kunna bevara huset på ett hållbart sätt, togs beslutet att lyfta hela huset cirka 50 cm. Det i kombination med ett nytt tak med fönsterband och takljus på vindsvåningen har möjliggjort kontorsverksamhet i hela huset. Den omfattande transformationen av huset hade inte varit möjlig utan ett gott samarbete mellan Malmö Stad, Varvsstaden AB, Lindahl, arkitekterna Elding Oscarsson och entreprenören Peab, säger Magnus Alfredsson, operativ chef Varvsstaden AB.  

Snickeriet ligger i den äldre delen av Varvsstaden som är vänd mot hamnbassängen med vy rakt in mot staden. Huset är placerat mitt i det nya nav av gångstråk och kollektivtrafik som bildas när styrmansbron över hamnbassängen öppnar till våren 2024, vilket kortar avståndet avsevärt mellan Malmö City, Varvsstaden och Västra Hamnen.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.