Var ska vi jobba?

8 juni 2021

De flesta företag ser över sitt behov av lokaler och strategi för arbetsplatsen på grund av förändrade arbetssätt till följd av pandemin. Det råder en stor osäkerhet kring arbetsplatsens framtid och fördelning av arbetstid mellan kontoren och hemmet. Sannolikt kommer vi se en ökning av hybridlösningar. Oförutsägbarheten ställer dessutom större krav på fastighetsägarna att öppna upp för flexibilitet i hyresavtal. CBREs workplace expert, Tom Wadegård, berättar mer.

Tom.jpg
CBREs workplace expert, Tom Wadegård. Bild: CBRE

Nya ramar för den framtida arbetsplatsen

Fastigheter och kostnader står för en betydande del av ett företags omkostnader. Flera företag utvärderar nu hur de nya trenderna ändrar behovet av lokaler och hur flexiblare hyresavtal kan påverka företags finanser och undvika framtida ”sunk costs”.

Behövs andra arbetsplatser än på företagets kontor och i de anställdas bostad?

Stort fokus ligger på flexibilitet för de anställda när det gäller hur kontoren kommer att användas. Företagen måste skapa nya ramverk för hur arbetsplatsen på kontoren designas och används. Vi ser också att företag funderar på om de vill erbjuda arbetsplatser till sina anställda på andra platser än på kontoret och hemmet, platser där de anställda föredrar att arbeta.

Stabilisering och flexibla lösningar

Hyresgäster och fastighetsägare anpassar sig på olika sätt till den rådande marknaden för kontorslokaler. De större företag som hyr flera lokaler har redan påbörjat arbetet med att optimera sin portfölj genom konsolidering för att minska fastighetsrelaterade kostnader. Samtidigt genomförs noggranna analyser och anpassningar av arbetsplatslösningar för att kontoren ska stödja nya arbetssätt och vara en destination värd att ta sig till för medarbetarna, inte enbart en stor lokal med uppställda skrivbord på rad.

Vi ser också att företag funderar på om de vill erbjuda arbetsplatser till sina anställda på andra platser än på kontoret och hemmet, platser där de anställda föredrar att arbeta.

Även inom små & medelstora segmentet ser vi en ombalansering av efterfrågan för kontor. Detta segment är mer snabbfotade i att hitta sitt nya "normala" när samhället öppnar igen. Som ett resultat söker fler och fler företag nu en ökad grad av flexibilitet i sina kontorsåtaganden. Frågan är inte bara flexibiliteten med var du jobbar från, utan också när du arbetar , från olika platser.

Kontorsfunktion och nätverksplatser

Kontoret kommer till stor del att vara en mötes- och interaktionsplats för organisationen. Kontoret måste vara tillgängligt när de anställda vill, och behöver vara där. Det är utmanande att förutspå när, eller hur ofta de anställda behöver vara på kontoret eller andra mötesplatser.

Undersökningar visar att de anställda vanligtvis vill vara på kontoret samma dagar och jobba hemifrån samma dagar, varje vecka. Detta innebär att företag måste ha en tydlig strategi och plan för både var och när de anställda ska arbeta.

Analyser från CBRE visar, inte en jätteskräll, att de anställda anger resor, att spara tid, som den största anledningen till att arbeta hemifrån, samtidigt som behovet av att träffa kollegor för interaktion är stort. Detta ger en betydande osäkerhetsfaktor: När och hur många medarbetare kommer att vara på kontoret samtidigt? Företagen måste kunna erbjuda rätt antal platser, rätt utformade, för att möta de anställdas behov och krav.

Stor skillnad mellan olika branscher

Analyser från CBRE globalt visar stor variation i inställningen till flexibilitet i olika branscher. Bank- och finansbranscherna är i allmänhet mer restriktiva och behöver medarbetarna på kontoret mer än andra, men här finns också undantag som en bank som har skapat ett avtal med en global flex operator och erbjuder sina anställda att arbete varifrån de vill i världen.

Annars är det tech som står för mycket av "arbeta från var som helst" -strategier. Alla företag är olika och kommer att ha olika preferenser, kultur, arbetssätt och produktivitet, vilket kommer att avgöra hur de väljer väg framåt.

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.