Vakanser i staden

24 februari 2022

Sedan tre år tillbaka mäter Helsingborg City årligen vakansgraden i stadskärnan under januari. Årets mätning visar en vakansgrad på 8 %. Inför 2022 har flera insatser påbörjats för att nå målsättningen att minska vakansgraden.

h borg.jpg
Bild: Helsinborg City

Sedan tre år tillbaka mäter Helsingborg City vakansgraden i stadskärnan. Vakansgradsmätningen genomförs årligen under januari månad och görs genom en manuell räkning av antalet tomma lokaler på gatuplan där man även kartlägger var lokalerna är belägna. 

Det finns i dagsläget 648 lokaler i gatuplan i Helsingborgs centrala delar (från Gröningen till Gustav Adolfs Torg). Årets mätning visade 8 % vakansgrad. I januari 2021 var vakansgraden 7 %. Vakansgraden har således ökat med 1 % under 2021, ett år som till stor del präglades av pandemin och detaljhandelns paradigmskifte med stängningar av butiker. Januari 2020, strax före pandemins framfart, hade Helsingborg city en vakansgrad på 5 %, en siffra som man nu har målsättningen att återgå till. 

Jag vill vara tydlig med att det vi kommunicerar är de faktiska, aktiva, lokalerna och således inte de ytor där vi, till facto, redan signerat avtal för framtida etableringar

- Mätningen är ett oerhört viktigt verktyg för vårt pågående etableringsarbete. Det samma gäller arbetet med att lokalisera var de tomma lokalerna ligger samt vilket verksamhet som finns på de aktiva ytorna. Där får vi en god bild av vilka typ av verksamheter som vi saknar eller bör fokusera på i framtida etableringar. Dessutom vill jag vara tydlig med att det vi kommunicerar är de faktiska, aktiva, lokalerna och således inte de ytor där vi, till facto, redan signerat avtal för framtida etableringar, berättar Martin Klinteberg, etableringsansvarig hos Helsingborg City. 


Sedan två år tillbaka pågår projektet "Sälj i City". Ett unikt samarbete mellan Helsingborg City, Helsingborgs Stad och Fastighetsägarna i city för sätta Helsingborg City på kartan som etableringsort. Sälj i City bearbetar retail och service-aktörer/verksamheter inför förflyttningar och nyetableringar. Insatserna inriktar sig mot företag och organisationer verksamma inom: handel, restauranger och caféer samt kommersiella tjänster och service med fokus att skapa etableringar på bottenplan.

För att växla upp projektet under 2022 har Helsingborg City tillsätt en etableringsansvarig som på heltid säljer in Helsingborg City. Syftet är att skapa konkreta leads och intresseförfrågningar avseende vakanta lokaler i Helsingborgs stadskärna. I samband med tillsättandet bildades en etableringsgrupp som leds av etableringsansvarig Martin Klinteberg. Målet för 2022 är minska vakansgraden till 5 %.

- Intresset för Helsingborg city är stort och även om kedjebutiker som stängt lämnat ett tomrum bakom sig, är ambitionen hög kring att få in nya spännande verksamheter i city och det finns en nyfikenhet från olika verksamheter att öppna i de centrala delarna av Helsingborg, säger Martin Klinteberg. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.