Vad säger kontoret om företaget?

29 september 2020

Att sitta och jobba på co-offices (kontorshotell) har blivit ett allt vanligare kontorsval och en tydlig konkurrent för traditionell kontorsuthyrning: – Kontorets identitet och miljö blir allt viktigare då den även säger något om min personliga identitet och mitt företags varumärke, säger Anna Blank, grundare av fastighetsbranschinriktade byrån Näpen.

Bild: Näpen
Bild: Näpen

Coronakrisen har skyndat på digitaliseringen och många pratar nu om att de tror att kontorets betydelse kommer att minska – även på längre sikt. Ett uttalande som kommunikationsbyrån Näpen inte riktigt håller med om.

– Det vi ser har hänt är att beslutet om vi ska arbeta på en fast arbetsplats har flyttats från företagets ledning till de anställa. Vilken lösning som passar bäst är helt individuellt. Kontoret har fått fler konkurrenter; hotellobbys, caféer och hemmet. Så gott som alla platser där uppkoppling finns.

Människor kommer att ta sina beslut utifrån sina egna preferenser, förutsättningar och sin identitet, enligt Anna Blank.

– De fysiska mötena är färre men har fått högre status. Vi visar med ett fysiskt möte att vi värdesätter den andra personen, vår relation och det vi gör tillsammans. Det gör att kraven på kontoret höjs. Kontorets identitet och miljö blir viktigare eftersom det också säger något om min personliga identitet och mitt företags varumärke.

Så enligt dig är coworking spaces här för att stanna?

– Coworking är definitivt här för att stanna, och många vill ha del av den kakan. Det är flexibilitet som är framtiden för kontorsmarknaden och det är något som aktörerna som erbjuder coworking kan.

Näpen har sett ett tydligt skifte i att hyresgäster är villiga att flytta runt och pröva sig fram till något nytt som passar var och en. När den omflyttningen är klar tror byrån att fler företag kommer landa i någon form av coworking. Det kommer bli en ökning och de traditionella kontorsuthyrarna kommer tappa hyresgäster om man inte tar klivet in i det som är det nya normala.

Vad är viktigt som co-office att prioritera för att stå ut bland konkurrenter?

– Ha en tydlig identitet och våga vara spetsig med den. De nya förutsättningarna kräver en mer genomtänkt branding av fastigheten och kontoret, som måste bli så attraktiv att lokalerna kan konkurrera med hemarbete, hotellmiljöer, caféer etc.

Det är uppskattat att bygga ett starkt community med fokus på gemenskap och där människor attraheras av andra människor. Att bidra med att skapa möten och lyfta människorna som jobbar på co-officet, både externt och internt, gör att co-officet sticker ut och tar en stark position bland andra coworking spaces.

Hur kommer den framtida kontorsplatsmarknaden se ut?

– Ökat hemarbete kanske kommer leda till minskade kontorsytor för företagen men samtidigt blir kontoret allt viktigare för människors och företags identitet och varumärken. Vi kommer att välja kontor med omsorg.

Källa: Näpen
Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.