Växter förbättrar kontorsmiljön

12 januari 2018

Växter har flera positiva effekter på vår hälsa. Med växter på kontoret kan man minska sjukfrånvaron och öka välbefinnandet bland personalen. Växter kan dessutom bidra med allt från förbättrad luftkvalité och ökad kreativitet till minskad stress.

Växter förbättrar kontorsmiljön.jpg
Växter får oss att må bättre. Bild: Blomsterfrämjandet/Lina Arvidsson

Växter är inte bara vackra att se på, de ökar också syrehalten i luften, bidrar till bättre luftfuktighet och renar luften från giftiga ämnen. Dessutom kan växter fungera lugnande med sin gröna färg och till och med vara direkt stressreducerande. En holländsk undersökning visar att sjukfrånvaron kan sänkas med ca 5 procent på en arbetsplats med rikligt med växter.

För att bli friska

Att växter har en förmåga att hålla människan frisk är en gammal kunskap. Den tas tillvara idag bland annat genom de s k rehabiliteringsträdgårdar som tillkommit på flera håll i landet. Rehabiliteringsträdgårdar har god effekt på människor som t ex drabbats av utmattningssyndrom. I Alnarp har sjukskrivna personer fått påta i jorden, plantera, så ett frö, ta del av hur det växer etc, och det har visat sig fungera bra som ett led i tillfrisknandet.

Lugn och kreativitet

Växtligheten påverkar oss i hög grad på ett positivt sätt. Många känner igen sig i känslan av att sinnena öppnar sig då man vistas i naturen. Några steg in i skogen och lugnet infinner sig för många av oss. I skogen är luftfuktigheten högre och jonbalansen perfekt. De gröna tonerna lugnar och skogens träd och buskars oregelbundna former kan bidra till kreativa tankar.

Alla vill ha växter

På Oslo Landbruksskola har en docent genomfört ett försök med växter på kontor. Då Statoil byggde en ny kontorsbyggnad placerade docenten växter på varannan våning, medan det på övriga våningar inte fanns några växter alls. Ett år senare intervjuade hon de anställda om deras välbefinnande, och därefter flyttade hon upp växterna en våning så att de som hade haft växter blev utan och vice versa. 

Det visade sig att de anställda blev upprörda och att samtliga efterfrågade växter. När docenten på nytt mätte välbefinnandet hos personalen framkom att de gröna växterna hade en positiv inverkan på såväl trivsel som välbefinnande.

En växt per dator

Vanligast förekommande växter i kontorsmijöer är fikusarter, palmer och växter ur Dracena-familjen. Dessa växter har god effekt vad gäller syre och luftfuktighet. För extra bra luftfuktighet kan man tänka på att välja någon variant av kallaväxten Spathiphyllum som avger mycket vatten. Det finns också flera Philodendronsorter som avger mycket fukt och som är särskilt lämpade för inomhusmiljö.

Av tio liter vatten hällda i en kruka går 99 procent, via växten, ut i rummet. Av det kan man dra slutsatsen att en växt per dator på en arbetsplats vore att rekommendera. Genom fukten som utsöndras skulle växten kunna eliminera den statiska elektricitet som datorer alstrar. Det i sin tur skulle kunna led till att anställda inte skulle få torra slemhinnor i näsa och svalg och risken för förkylningar skulle minska. Kanske skulle vi alla helt enkelt må bättre av fler växter på våra arbetsplatser?


Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.