Väla i världsklass

8 september 2020

Företaget SAFE Shoppingcenters arbetar med att säkerhetscertifiera kommersiella fastigheter världen över. Sedan i mars har arbetet varit inriktat på att Covid-19-certifiera stora köpcentrum i Europa, Mellanöstern och Afrika. Nu är certifieringen gjord även på Väla och resultaten därifrån visar att Välas åtgärder för minskad smittspridning är i absoluta världsklass.

väla.jpg
Bild: Väla

- Jag är uppriktigt imponerad av det omfattande och systematiska arbete som Välas ledning har genomfört och fortsätter att göra under den pågående pandemin. Vi har gjort samma genomgång på över 160 köpcentrum världen över och det är endast ett fåtal andra aktörer som nått upp till samma nivå som Väla, säger Erik Engstrand, VD för SAFE Shoppingcenters.

Systematiskt arbetssätt

Sedan covid-19 slog till med full kraft i mitten av mars har Välas ledning arbetat systematiskt för att minska smittspridningen och öka tryggheten för såväl besökare som hyresgäster. Detta arbetet har hittills resulterat i över 170 åtgärder och ytterligare handlingsplaner arbetas kontinuerligt fram. Enligt Erik Engstrand har Väla haft en bra balans i avvägningen mellan förebyggande insatser och kommersiella intressen.

Här har ledningen arbetat på ett väldigt proaktivt sätt och gjort betydligt fler insatser än många andra i branschen.

- Det gör att verksamheten har kunnat hållas igång utan att äventyra säkerheten och tryggheten för de som vistas på Väla, och här har ledningen arbetat på ett väldigt proaktivt sätt och gjort betydligt fler insatser än många andra i branschen.

Unik position i branschen

I sin Covid-19-certifiering tittar SAFE Shoppingcenters på områden som exempelvis arbetsstruktur, dokumentation, hygien/ städning, kommunikation och handlingsplaner som är kopplade till de konkreta åtgärderna för att minimera riskerna för smittspridning. Sammantaget får alltså Väla ett av de högsta betygen som SAFE Shoppingcenters delat ut på området.

- Jag skulle påstå att Väla har gjort långt mer än man kan begära, och man intar därmed något av en unik position bland köpcentrum i världen i arbetet med att öka tryggheten för både besökare och hyresgäster, säger Erik.

För Väla är SAFE Shoppingcenters certifiering en bekräftelse på att det systematiska arbete som bedrivits med anledning av covid-19, har varit framgångsrikt för alla intressenter.

- Vår ambition är att vi ska göra allt vi kan för att bidra till en minskad smittspridning och den här certifieringen är ett kvitto på att vi gör ett bra jobb. Utfallet i besök och omsättning under sommaren har överträffat förväntningarna, vilket visar att våra besökare känner sig trygga här och våra hyresgäster är mycket nöjda med hur vi har hanterat den utmaning som coronapandemin har medfört, säger Fredrik Arvidsson, teknisk chef för Väla.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.