Vägen till en hållbar arbetsplats

24 oktober 2019

Hur kan man utveckla arbetsplatsen på ett hållbart sätt? Här kommer fem tips från Martela.

Martela.jpg
Bild: Martela

1. Se på utvecklingen av arbetsplatsen som en kontinuerlig modell – inte som ett enskilt projekt

När arbetsplatsen utvecklas baserat på livscykelmodellen, är det möjligt att ta hänsyn till hållbarheten i varje skede av arbetsplatsutvecklingen, från planering och design, till införskaffande av inredningslösningar och optimal användning av lokalerna. En heltäckande modell skapar betydligt större mervärde än sporadiska projekt, genom att se till att arbetsmiljön alltid stöttar det aktuella arbetssättet.

2. Engagera personalen

De bästa arbets- och inlärningsmiljöerna skapas baserat på verksamhetens mål och värderingar samtidigt som hänsyn tas till användarnas behov. En användarcentrerad arbetsplatsutformning ser till att organisationen får en arbetsplats som stöttar dess uppgifter och som ökar effektiviteten och skapar välbefinnande. När användarna får vara med och specificera behoven, slipper man ofta göra större korrigeringar senare.

3. Köp endast vad ni behöver, prioritera kvalitet och stötta cirkulär ekonomi

När lokalen har dimensionerats efter organisationens behov från början, undviker man onödiga inköp. Det är grunden för ett miljövänligt handlingssätt där man endast köper det man behöver. En högklassig möbel håller under lång tid och tål även det hårda slitage som offentliga utrymmen utsätts för. Hållbarheten är en viktig del av hela produktens livscykel, från design och materialval till logistik och återvinning av produktens komponenter. En ansvarsfull samarbetspartner informerar dig om hållbarheten för hela produktions- och leveranskedjan; miljöeffekter för produkter och deras produktionskedja, produkternas miljömärkningar samt miljöcertifikat för tillverkningsprocessen.

När man möblerar de nya lokalerna är det bra att se över om man skulle kunna använda de gamla möblerna i befintligt skick eller om de behöver renoveras. Återvunna möbler kan också vara ett bra alternativ i nya lokaler. Möbler i gott skick men som inte längre behövs återvinns för nya användare.

4. Optimera  lokalanvändningen och funktionaliteten regelbundet

Underhåll och optimering av färdiga ytor har en viktig roll i en hållbar arbetsplatsutveckling. Regelbunden mätning av nyttjandegrad och utveckling som baseras på data förbättrar lokalutnyttjande och bidrar till kostnadsbesparingar. Förändringar som är nödvändiga för arbetsplatsen behöver inte nödvändigtvis vara stora, men de kan ha en stor påverkan på effektivitet, medarbetarnas välbefinnande och hållbar arbetsplatsutveckling.

5. Överväg servicemodell istället för ägande

Det är inte alltid enkelt att förutspå läget och personalantalet för den egna organisationen. Oavsett förändringar måste arbetsplatsen alltid kunna stötta organisationens behov. Visste du att arbets- och inlärningsmiljöer också kan köpas i sin helhet som en tjänst? Servicemodellen gör det möjligt att snabbt reagera på förändringar, lättare förutspå kostnader och minska den belastningen som ägande kan medföra. Dessutom möjliggör det ett miljövänligt sätt att optimera användningen av lokalerna och skapar en positiv upplevelse för medarbetarna.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.