Vädjar till fastighetsägarna

20 mars 2020

Coronavirusets utbrott har gjort att kundtillströmningen till många av landets butiker och köpcentrum har minskat drastiskt. Likviditeten bland många sällanköpshandlare är akut hotad. ”För att rädda butikernas överlevnad behövs ett tillfälligt hyresstopp”, säger Svensk Handels vd Karin Johansson.

Puff - Svensk Handel.jpg
Foto: Pixabay och Svensk Handel.

Svensk Handel för en kontinuerlig dialog med Fastighetsägarna för att hitta lösningar på hur landets handlare kan stöttas i detta extraordinära läge. Försäljningen i många butiker snabbt har tvärnitat med dramatiskt minskade, eller till och med helt uteblivna intäkter som följd. Situationen innebär att många handlare inte kan betala hyreskostnaderna på samma sätt som tidigare.

– Jag är djupt oroad över hur situationen kommer att slå mot handelns företag och de många jobb som branschen skapar. När kunderna uteblir är det omöjligt att för handeln att fortsätta att betala lika höga hyresnivåer som tidigare. För att rädda butikernas överlevnad skulle vi behöva ett tillfälligt hyresstopp, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel i ett pressmeddelande.

Akut läge för många butiker

Fastighetsägarna har redan vidtagit vissa åtgärder som till exempel uppmaningar till fastighetsägare att förskottsbetalning av hyran kan ske månadsvis istället för kvartalsvis, samt att en större flexibilitet med öppettiderna skulle kunna stötta hyresgästerna. Svensk Handel anser att förslagen är steg i rätt riktning men att de är otillräckliga i det akuta läge som råder.

– Ett extraordinärt läge kräver extraordinära lösningar. Vi vädjar till landets fastighetsägare att göra vad de kan för att stötta handlarna i den utsatta situation som råder. Vi har ett gemensamt intresse av att butikerna klarar sig igenom stålbadet som coronaviruset innebär, säger Karin Johansson.

Hyrorna är, efter personalkostnaderna, den största kostnadsposten för sällanköpsvaruhandeln. När det gäller personalkostnaderna har Svensk Handel träffat konstruktiva lösningar med Handelsanställdas förbund i tillämpningen av kollektivavtalet. Därtill har regeringen infört omfattande åtgärder för att stötta företag och jobb. Utöver detta behövs nu även konkreta åtgärder som också reducerar kostnaderna på hyresområdet.


Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.