Utvecklar nytt kvarter

16 november 2022

Ett utvecklat stadskvarter med flexibla lokaler för urban service och miljöcertifierade bostäder är en del av fastighetsägaren Diös planer för Kvarteret Saga i centrala Umeå. Det utvecklade kvarteret går i linje med Umeå kommuns fördjupade översiktsplan för ett förtätat centrum med ett dynamiskt innehåll och fler centrala bostäder. Idag inleds samrådet för det framtagna förslaget.

Diös webben.jpg
Illustration: MAF/Tengbom

Umeå är norra Sveriges ledande tillväxtort och en av de absolut snabbast växande städerna i Sverige. Behovet av kommersiella lokaler och moderna bostäder med hög miljöprofil växer – något som Diös vill tillgodose genom utvecklingen av kvarteret Saga. Diös har under en tid arbetat med framtagandet av byggrätten, och nu tas förslaget upp i samråd under perioden 9-30 november.  


–   Vi finns på en stark tillväxtmarknad och i Umeå visar det sig inte minst genom ökad inflyttning. Ambitionen med att utveckla kvarteret Saga är att möta den pågående investeringsvågen i norra Sverige och bidra till en attraktiv och levande stad. Nu ser vi fram emot att komma vidare i processen och kommande samråd tillsammans med kommunen, säger Göran Fonzén, affärschef, Diös Umeå.  

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.