Utvecklar i Staffanstorp

2 juli 2024

Acrinova utvecklar fastigheten Borggård 1:385 i Staffanstorp med 2800 kvadratmeter utvändig yta för den befintliga hyresgästen Nefab Packaging. Den utvändiga markytan iordningställs för godshantering och lagring. I den befintliga byggnaden görs även energieffektiviserande investeringar.

Bild: Acrinova
Bild: Acrinova

Fastigheten Borggård 1:385 på Östra Industriområdet i Staffanstorp inrymmer flera hyresgäster inom lager, tillverkning och logistik. Den globala förpackningsleverantören Nefab Packaging är en av fastighetens befintliga hyresgäster. De utökar nu de befintliga lokalerna om ca 4000 kvm till att även inkludera 2800 kvm markyta. Den utvändiga ytan iordningställs för godshantering och lagring med tjockare bärlager, asfalt, dagvattenbrunnar och belysning. I den befintliga lokalen görs även energieffektiviserande investeringar i den invändiga belysningen.

— Vår drivkraft som fastighetsägare är att erbjuda våra hyresgäster lösningar som hjälper dem att lyckas med sina verksamheter i våra lokaler. Det är glädjande att vi kan göra anpassningar som möter Nefab Packagings behov i direkt anslutning till de lokaler de nyttjar idag. Det ger en önskad långsiktighet för båda parter. Säger Lars Sonesson, förvaltare på Acrinova.


Acrinova förvärvade fastigheten Borggård 1:385 i Staffanstorp år 2019. Fastigheten har en tomtareal på ca 24 000 kvm och den befintliga byggnaden omfattar totalt ca 4 800 kvadratmeter. På fastigheten finns det möjlighet att uppföra ytterligare en byggnad om 2000–3000 kvm med cirka 12 meter invändig takhöjd. Lämplig för verksamheter inom lager, industri och verkstad.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.