Utmanaren i Albyberg expanderar

1 oktober 2019

Uppstickaren Albyberg företagspark ska utmana de etablerade logistikområdena i Storstockholm. Ett 100 hektar stort område är redan utvecklat och nu siktar Haninge kommun på en dubblering av ytan. ”Det ligger strategiskt helt rätt”, säger Håkan Filipsson, pressansvarig för Haninge kommun.

Foto: Haninge kommun

2011 började man rita upp de första planerna på Albyberg företagspark. Sedan dess har utbyggnaden av den så kallade etapp 1 i området pågått för fullt. 2016 flyttade de första företagen in och nu är betydligt fler på väg. Projektet är ett samarbete mellan Haninge kommun och Albybergfastigheter där den första etappen omfattar hela 100 hektar söder om stadskärnan. 

– Det är en företagspark som har utvecklats med höga miljöambitioner och med ett fokus på företagsamhet. Det är lätt att distribuera varor från området, det finns utrymme för lokalanpassning och samtidigt ligger det i ett fint naturområde. Det innebär att det är ett attraktivt område för de som vill jobba här. Vi erbjuder olika typer av företag väldigt bra logistiska fördelar med närhet till Stockholmsområdet, citykärnan och Nynäshamnsområdet, säger Håkan Filipsson.


Expansion på gång

Hittills har ett 20-tal företag etablerat sig i företagsparken. Kommunen erbjuder företagen att köpa färdiga tomter eller hyreskontrakt. Många av företagen har själva varit med och planerat utformningen av lokalerna och den möjligheten kommer även att finnas i etapp 2 av Albyberg. 

– Vi håller på att projektera etapp 2 som ska bli nästa steg i den här företagsparken. Många företag uppskattar att få vara med själva och bestämma över lokalerna samt att de ser fördelarna i att sitta i ett stort kluster av företag där de kan utnyttja varandras kompetenser, säger Håkan Filipsson.


Oavsett hur konjunkturen ser ut framöver så har vi en långsiktighet i planerna.


På andra sidan väg 73, nordväst om Albyberg, ligger Jordbro som är hem för ett antal stora bolag, exempelvis Coca Cola. Jordbro företagspark växte snabbt och det fanns en stor efterfrågan efter nya områden, i synnerhet med en tydlig hållbarhetsprofil. Ur det växte planerna på Albyberg företagspark. 

– Haninge växer med 2 000 invånare varje år, bara det genererar en stor tillväxt, och hela Södertörn och Huddinge kommer bli ännu mer attraktivt med den nya förbifarten. Det som också är intressant är att det här området påverkar företagen i Albyberg samt att det bidrar till hela Haninges expansion. Det drar till sig ett kluster med arbetskraft. Oavsett hur konjunkturen ser ut framöver så har vi en långsiktighet i planerna, säger Filipsson.