Uthyrning går som tåget

27 juni 2018

Trycket är stort och många företag visar intresse för lokaler i Södra Nyhamnen. På tre månader har 30 procent av Jernhusens kontorsfastighet Foajén i stationsområdet i Malmö hyrts ut.

Centralstationsområdet, Södra Nyhamnen och fastigheten Foajén är ett av Malmös mest attraktiva kontorslägen, menar Ann Wiberg, affärsområdeschef Stadsutveckling på Jernhusen.

- I Foajén, som certifieras med fokus på människors välbefinnande i arbetslivet, har vi uppnått en ny hyresnivå i Malmö.

I kontorsfastigheten Foajén finns 7 700 kvadratmeter kontor varav 2 600 kvadratmeter är uthyrda fördelat på fyra olika hyresgäster. Bona var första företag att teckna hyresavtal och flyttar in i december 2019. Den fortsatta planeringen av Södra Nyhamnen omfattar bostäder, kontor och en domstolsbyggnad.


Företagen vill ha moderna arbetsplatser med närhet till kollektivtrafiken. Hållbart resande är en viktig faktor för både medarbetare och företag.

- Det finns ett stort intresse för att arbeta och etablera kontor vid Malmö Centralstation. Vi fortsätter att utveckla området och den kommande detaljplanen för Södra Nyhamnen är viktig för att fortsätta skapa såväl bostäder som arbetsplatser i kommunikationsnära lägen, säger Ann Wiberg.

Om Foajén

Jernhusen startade bygget av Foajén under 2017 och inflyttningen är planerad till årsskiftet 2019/2020. Fastigheten, som kommer bli arbetsplats för 700 personer, är den andra kontorsbyggnaden som byggs i den nya stadsdelen Södra Nyhamnen. Foajén består av åtta våningar med totalt 7 700 kvm kontorsyta samt 1 100 kvm för handel och service i gatuplan. Utöver en miljöcertifiering enligt BREEAM kommer byggnaden också certifieras enligt WELL, en ny internationell byggstandard med fokus på människors välbefinnande i arbetslivet.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.