Utökar sitt coworkingkoncept

1 november 2023

Efter stark efterfrågan på flexibla kontor utökar Revelop sitt coworkingkoncept C/O Workspace med ytterligare 2 500 kvm i Stockholmsområdet. Efter utbyggnaderna i Kista och Bredden omfattar C/O Workspace 12 000 kvm i fem fastigheter.

revelop webb.jpg
Bild: Revelop

C/O Workspace lanserades vid årsskiftet 2016 för att möta behovet av flexibla kontorslösningar. Sedan dess har C/O utformats till en smart premiumprodukt med hög hållbarhetsprofil, som drivs i egen regi.  


När vi utvecklat C/O har vårt mål varit att utforma en flexibel och smart premiumprodukt med hög hållbarhetsprofil. 

C/O Workspace är idag efter ett flertal försäljningar av fastigheter etablerat på fyra platser i Stockholm och en i Göteborg. Då anläggningarna i Bredden och Kista närmar sig full beläggning har Revelop beslutat att bygga ut för att möta efterfrågan och det höga trycket på flexibla kontorsplatser i närförort. 


- När vi utvecklat C/O har vårt mål varit att utforma en flexibel och smart premiumprodukt med hög hållbarhetsprofil. Det tillsammans med en tydlig affärsmodell, flexibla avtal och attraktiv prissättning gör C/O till ett vinnande koncept, säger Gabriel Andersson, affärsområdeschef C/O Workspace. 


Verksamheten i Kista startades 2019 och genomför nu sin tredje expansion. Med den senaste utbyggnaden är anläggningen på nära 3 000 kvm. C/O Workspace är en del av fullservicefastigheten NordicForum som erbjuder restaurang, café, parkering, hotell och gym, vilket gör att C/O står ut från konkurrenterna i närområdet.  


De nya ytorna i Bredden omfattar cirka 1 600 kvm, vilket innebär att C/O totalt disponerar 4 100 kvmi området. Även här har hyresgästerna tillgång till service i fastigheten såsom gym, restaurang och parkering. 


Med C/O Workspace kan Revelop förlänga byggnaders liv, vilket är i linje med bolagets ESG-strategi. Hållbarhet genomsyrar hela coworkingkonceptet, från återbruk och återvinning till materialval och val av leverantörer. Utöver det är konceptet till stor del digitaliserat för att förenkla och effektivisera för hyresgästerna. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.