Unikt trähusprojekt öppnar för kontor

25 december 2018

Stockholms stad har gett klartecken till projektet Cederhusen i Hagastaden i centrala Stockholm.

Trähus - montage.jpg
Bild: Veidekke

Fyra byggnader på två kvarter. Folkhem startade projektet Cederhusen redan 2010 för att de ville bygga ut med ett klimatsmart alternativ till Stockholms klassiska stenstad. Projektet innehåller 234 lägenheter och åtta lokaler på cirka 21 500 kvadratmeter.

Lokalerna är mellan 50 och 150 kvadratmeter fördelat på fyra mindre och fyra större, där de stora ligger i söderläge mot Hagaesplanaden och parken. 

- På grund av att vi bygger ovanpå tunneltaken med begränsade utrymmen i källare/under mark för teknik samt att grundläggningsförutsättningarna även påverkar markplanet i husen så finns tyvärr ingen möjlighet att bereda plats för restaurangkök i dessa kvarter. Dock kan Kaféverksamhet passa fint. Det blir ganska grunda lokaler längs med gaturummet, med stor exponeringsmöjlighet genom stora uppglasningar och sitt fina läge, säger Anna Ervast Öberg

I januari börjar grundläggningen som kommer att pågå i 18 månader. Första huset planeras stå klart omkring årsskiftet 2021/22 och projektet som helhet med alla fyra hus i slutet av 2024.

- Vi har inte gått ut och frågat vem som kan tänka sig att hyra. Men vi hoppas att det blir några företag som passar för människorna som bor i bostäderna samt att de också uppskattar den här typen av hus, säger Anna Ervast Öberg.


Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.