Unik blandning i Linköping

7 maj 2018

Mitt i Linköping ska Ebbepark växa fram. En modig, omtänksam och smart del av staden. Sankt Kors och Stångåstaden är två aktörer med en och samma vision om att blanda bostäder och verksamheter, på riktigt. Sammanlagt kommer Ebbepark innehålla cirka 700 bostäder och 70 000 kvm lokalyta efter att samtliga fyra kvarter är klara.

Nyligen ramlade den sista pusselbiten på plats för att kunna utveckla hela Ebbepark. I arbetet med detaljplanen bröts den fjärde och sista etappen ut för att möjliggöra en snabbare process med de tre första. Nu har även detaljplanen för den sista delen vunnit laga kraft och det innebär att planeringen för hela Ebbepark kan ta ordentlig fart. Med den sista detaljplanen på plats finns det förutsättningar för att kunna ta fram ett slutdatum för Linköpings nya spännande stadsdel.

Dynamisk blandning

I Ebbepark kommer en dynamisk blandning av företag och bostäder, restauranger, butiker och samhällsservice att skapa en attraktiv plats att både jobba, bo och vistas i.  

- Vi bygger en unik stadmiljö mitt i Linköping, mellan city, universitetet, Science Park Mjärdevi och universitetssjukhuset, beskriver Eva Ankarberg, Chef Marknad och Kommunikation, Sankt Kors. Vi vill skapa en attraktiv del i Linköping där man kan bo, jobba och trivas och som även lockar besökare utifrån. Ebbepark ska stärka hela stadens attraktivitet.

Ord som vägleder

Ledorden är dare, care, share och ambitionerna är höga och idéerna många. Ebbepark ska bli en modell för framtidens innerstäder. En hållbar urban miljö där invånare och företag tillsammans provar lösningar för en grön och hållbar livsstil med bibehållen komfort. I Ebbepark kommer det, förutom bostäder och verksamhetsytor, att finnas gott om plats för kultur, skapande och lek. Områdets variationsrika, spännande och genomtänkta arkitektur blir en upplevelse i sig, liksom alla fysiska mötesplatser som kommer att göra det lätt att träffas och vårda sitt sociala nätverk. Trevliga restauranger och mysiga caféer med ekologisk profil förstärker känslan av närhet och omtanke. Dessutom ingår urbana grönsaksodlingar i planerna.

I Ebbepark integreras bostäder och företag medvetet för att inspirera och möjliggöra smart delning av resurser. Den fysiska miljön kommer att erbjuda gemensamma mötesplatser, lokaler och demoverkstäder. Ovanpå det kommer bilar, cyklar, tekniska prylar och tjänster av olika slag att kunna samnyttjas.

Mix på riktigt

- Hela Ebbepark är ett samarbete mellan Sankt Kors, som bygger lokaler för företag, och vårt systerföretag Stångåstaden, som bygger bostäder. Det är väldigt spännande att se vad som händer när vi går utanför våra ordinarie komfortzoner, menar Eva Ankarberg. Och vi bygger verkligen husen tillsammans, inte bara sida vid sida. Bostäder mixas med verksamheter, på riktigt, både horisontellt och vertikalt.

Totalt ska fyra kvarter, i flera olika etapper, byggas innan hela Ebbepark står klart. 700 bostäder och en fördubblad verksamhetsyta, från dagens 35 000 kvm till 70 000 kvm. Den första etappen är redan i full produktion.

- Första etappen byggs för fullt och vi räknar med inflyttning i 2020. Här blir det cirka 20 000 kommersiella kvm, främst kontor i sammanlagt fyra huskroppar, plus en träningsanläggning i ett femte hus. I de här första kontorshusen kommer det att finnas det många möjligheter att hyra olika typer av ytor och storlekar. I det här tidiga läget har man stora möjligheter att påverka utformning utifrån sina unika behov. Det första kvarteret kommer också att innehålla många gemensamma ytor för att stimulera till möten. De kommande kvarteren får en större mix av både bostäder, skolor, service och ett gemensamt gaturum med gröna oaser och en stadspark.

Företag som vill något

Men det är inte bara fokus på nya företag som vill etablera sig.

- I och med att området ska byggas i flera etapper kan de företag som redan finns i området flytta till nya lokaler innan de gamla rivs, förklarar Eva Ankarberg. Så att hitta bra lösningar för våra befintliga hyresgäster har högsta prioritet. Vi har en tät dialog med alla som verkar här så att de som vill ska kunna finnas kvar i Ebbepark.

Dialoger har även börjat föras med nya företag. Framtidens Ebbepark verkar locka många, enligt Eva Ankarberg.

- Vi upplever ett stort intresse, många känner att de vill vara här när de besöker området.

De företag som redan är etablerade här verkar inom en mängd olika verksamhetsområden. Spetskompetens finns framför allt inom materialteknik där Linköpings universitet även ligger i framkant inom forskningen. Utveckling av spel och digitala upplevelser är ett annat område där Ebbepark har spännande företagsmiljöer att erbjuda genom East Sweden Game ett co-workingspace för den typen av entreprenörer.

 Parken är präglad av kunskap, kreativitet och hållbar affärsutveckling.

- Vi brukar säga att de företag som vill något ska vara här. De ska kunna dra nytta av att sitta just i Ebbepark och vi tror att områdets attraktivitet kommer att underlätta företagens kompetensförsörjning och bidra med affärsnytta, menar Eva Ankarberg avslutningsvis.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.