Undersökning: Stockholmare störs mest i Sverige

16 april 2019

En rikstäckande undersökning lyfter kontorsanställdas inställning till arbetsmiljö. Sju av tio stockholmare är stressade och 60 procent störs av ljudnivån i kontorslandskapen.

stress - webb.jpg
Foto: Pixabay

DJP Interiör har tillsammans med PFM-Research undersökt stressnivåerna på kontor runtom i landet. Med god marginal mot anställda i andra städer, upplever sju av tio kontorsanställda kvinnor och män stress av att inte kunna prata avskilt i kontorsmiljön. 60 procent störs av ljudnivån på sin arbetsplats, en hög andel jämfört med Norrland där endast 3 procent upplever samma problem. 

- Många kontor byggs idag fortfarande enligt gamla ritningar och gör inte plats för enskilda samtalsrum och tysta zoner. Problematiken som undersökningen lyfter fram pekar på klara tendenser till en ond cirkel som riskerar att förstöra både den gemenskap och sammanhållning som i många fall är ett positivt inslag i miljön, säger Peter Johansson, expert på moderna kontorslösningar på DPJ, i ett pressmeddelande. 

Undersökningen visar också att möjligheten att arbeta enskilt är begränsad och 65 procent saknar helt samtalsrum och tysta zoner. Fem av tio anställda flyr in i mötesrummen och 4 procent till  toaletten för att arbeta ifred. 

Det blir alltmer viktigt för företag att erbjuda moderna och smarta lösningar för att anställda ska trivas i arbetsmiljön idag. Därför är det viktigt att arbetsgivare hänger med i utvecklingen, vilket undersökningen visar att många inte gör, säger Peter Johansson.

Om undersökningen:

”Kontorsinredningsbarometern” genomfördes i januari 2019 av PFM Research på uppdrag av DPJ Interiör. 1013 kontorsanställda mellan 29 – 65 år har svarat på undersökningen genom en internetpanel. Resultatet är riksrepresentativt. Resultaten har också brutits ner på följande län: Mellersta Norrland, Övre Norrland, Norra Mellansverige, Östra Mellansverige, Västsverige, Stockholm, Småland och Sydsverige. 

Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.