Underjordisk logistik – något för framtiden?

23 februari 2018

Att det råder stor brist på mark för citynära logistik är ett faktum. I våra allt tätare städer finns ett stort behov av mikrolager, samlastningscentraler och intermodala hubbar i cityläge. Henrik Ahnström på Skanska fastigheter tror att underjordisk logistik kan vara en del av lösningen. – Vi måste hitta ytor och se möjligheter där de inte finns idag, säger han.

Hammarby Seaside. Bakom våning ett och två döljer sig bussgaraget som lika gärna kunde vara ett lager. Bild: Åke Gunnarsson

Alla vill ha fungerande logistik med snabba transporter och snabb leverans, men få vill se lagerlådan i sin direkta närhet. 

Orden är Henrik Ahnströms, Marknadsområdeschef Logistik på Skanska Fastigheter. 

– Det är ett dilemma i sig. Folk vill ha en levande stadsmiljö med schyssta butiker etc, men få handlar där. Istället väljer fler och fler att handla på nätet vilket i sin tur kräver stora lagerbyggnader hos e-butiker. Men lagerbyggnaderna vill man inte se i den centrala stadsmiljön, de är sällan tilltalande. Det är en ekvation som inte går ihop.

Den brist på mark för citynära logistik som råder är ett problem som måsta hanteras och hittas lösningar för, menar Henrik Ahnström.

– Platsen för citynära logistik finns helt enkelt inte idag, vi måste skapa platser, vi måste tänka nytt, tänka i nya dimensioner. Ett framtida sätt att lösa problemet kan vara underjordisk logistik.

E-handeln är en marknad som ständigt ökar och den kräver väl utbyggd logistik. 

– Landsbygden har fått ett fantastiskt marknadsuppsving i och med e-handeln. Plötsligt finns "allt" inom räckhåll och med snabb leverans har du varan oftast hos dig dagen efter beställning. 

För landsbygdens efterfrågan fungerar logistiken, menar Henrik Ahnström

– Det är efterfrågan i städerna som gör att man behöver ta det ett steg till.


Platsen för citynära logistik som råder är ett problem som måste hanteras och hittas lösningar för.


Att skapa mark som inte finns

När Henrik Ahnström reflekterat kring framtiden handlar mycket om att skapa plats för logistik som inte finns idag.

– I Washington t ex finns ingen mark alls att bygga på. Där köper fastighetsbolag en motorväg av den amerikanska staten, sedan däckar de över och bygger kontorsfastigheter och till sist hyr de ut motorvägen gratis till staten. Man skapar alltså mark och projektmöjligheter som inte finns.

Vidare berättar han att Skanska byggt en bussdepå som ligger under ett kvarter med kommersiella lokaler och bostäder.

 – Varför skulle vi inte kunna göra samma sak och bygga "fulfilment centers" för logistik under fastigheten och "grunda" med logistiken?

parkeringsgarage konverteras

Henrik Ahnström berättar vidare att det idag finns en stor efterfrågan på parkeringsplatser, men man kan ställa sig frågan hur länge de kommer att behövas, menar han. 

– Hur långt har vi kvar tills vi har självkörande bilar? Personligen tror jag inte det dröjer särskilt många år och då kommer de flesta parkeringsplatserna att bli överflödiga. Trenden går mot att hyra istället för att äga.Få köper t ex cd-skivor idag, man "hyr" sin musik på Spotify, så varför ska alla äga en självkörande bil? 

Jag tror att människor kommer att hyra självkörande bilar och på så vis delar många på en bil, och därmed kommer parkeringsplatser bli överflödiga. I takt med den utvecklingen ser vi en möjlighet att utnyttja befintliga parkeringsgarage till citynära logistik istället, säger Henrik Ahnström.

Ett parkeringshus med våningar såväl under som ovan jord menar han har en stor framtida potential.

– Våningarna under mark kan enkelt konverteras till lagerlokaler, och de ovan konverteras till kontor. Därmed har vi plötsligt hittat ytor som innan inte tidigare funnits för ändamålet.

Tänkbara för- och nackdelar 

Henrik Ahnström poängterar att det är svårt att spekulera i någon tidsaspekt kring när underjordisk logistik kan vara ett faktum.

– Det är svårt att veta, kanske pratar vi fem år, kanske 20? Allt vi vet från historien är att utvecklingen går fort, väldigt fort. Jag är tveksam till att de som går i lågstadiet idag kommer att ta körkort. Jag tror att när deras tid kommer, lever vi i ett samhälle med självkörande bilar.

Henrik Ahnström ser nästan uteslutande fördelar med att placera logistik under jorden, även om det är många aspekter att ta hänsyn till.

– Enda nackdelen jag ser är att få parkeringsgarage är byggda för att ta ner de tunga fordon som logistiken inte sällan kräver. Samtidigt behöver man inte göra ett problem av det, man får helt enkelt investera så som man gör i alla ombyggnationer. Det borde inte vara svårare än så. 

Förmodat starkt intresse 

Hur intresset för framtida underjordisk logistik är vet man inte säkert, menar Henrik Ahnström.

– Men logistiken behövs, det är vi eniga om, varför jag tror att intresset kommer att bli enormt. Förmoda att jag skulle säga till t ex DHL att vi har ett mycket centralt lager under jord, så har jag svårt att se att de inte skulle vara mer än intresserade, skrattar han.

Att efterfrågan finns råder alltså ingen tvekan om, men det är viktigt att komma ihåg att underjordisk logistik inte ersätter de stora logistikkluster som både finns och byggs idag, menar Henrik Ahnström.

På frågan om Skanska Fastigheter kommer att vara först ut med logisitik under jorden skrattar Henrik Ahnström och säger att han inte har en aning, men att det inte kräver någon raketforskning för att tänka på det här sättet.

– Vi är många som funderar på hur vi kan lösa problemet och det är inget nytt fenomen. Men som sagt, ytor kommer i framtiden finnas per automatik genom att parkeringshusen kommer gapa tomma.

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.