Ulriksdal – en stadsdel full av liv och rörelse

5 december 2017

I Ulriksdal bygger Peab Fastighetsutveckling moderna kontor intill levande bostadskvarter. Det första kontorshuset av sex påbörjades i somras. – Det blir en plats för liv och rörelse, säger Fredrik Pettersson, Regionchef Peab.

Det första huset av sex som Peab bygger i Ulriksdal beräknas stå klart i november 2019. Bild:Archus

Genom att kombinera funktion och effektivitet med lugn och livskvalitet skapas en urban arbetsmiljö med plats för både liv och rörelse. Så skulle Peab Fastighetsutvecklings projekt i Ulriksdal kunna sammanfattas.

– Det första av sex kontorshus påbörjades i somras med planerad inflyttning i november 2019. Vi planerar att bygga ett hus per år och här har vi möjlighet att bygga miljösmarta hus i ett fantastiskt kommunikationsläge och i ett urbant men ändå naturnära område, säger Fredrik Pettersson, Regionchef Peab Fastighetsutveckling.

Stort intresse för Ulriksdal

I det första huset flyttar Peab själva in med cirka 500 medarbetare. Till de andra fastigheterna finns redan potentiella hyresgäster berättar Fredrik Pettersson.

– Vi har tänkbara hyresgäster på offertnivå men som vi inte landat helt ännu. I det här skedet, i startgroparna för ett större projekt, handlar det oftast om stora kontrakt. Totalt kommer det bli cirka 11 000 arbetsplatser i Ulriksdal. Fredrik Pettersson upplever att intresset för Ulriksdal är stort och tror att kombinationen av geografiskt bra belägna moderna kontorslokaler i en attraktiv miljö med liv och rörelse är ett av skälen.

– Just liv och rörelse kännetecknar hela Ulriksdal och det har vi tagit fasta på även i bygget av de sex fastigheterna som alla är olika.

Sex hus - sex arkitekter

De sex fastigheterna är ritade av sex olika arkitekter vilket är ett medvetet val ifrån Peabs sida.

– Husen blir mellan fem och elva våningar höga, beroende på placering. Fyra av fastigheterna blir lika både till höjd och volym med sina åtta våningar. En fastighet blir elva våningar hög och en annan endast fem våningar högt. Varje hus har sin egen karaktär, till exempel ser entréförhållandena lite olika ut på respektive hus. Vi resonerar som så att det blir levande med omväxlande hus. Levande på så vis att de signalerar liv och rörelse vilket kännetecknar hela Ulriksdal.

P-HUS MED FRISKVÅRD PÅ TAKET

Peab bygger även ett parkeringshus i anslutning till kontorsfastigheterna i Ulriksdal.

– Parkeringshuset, med närmare 500 p-platser, blir klart i slutet av 2019 eller början av 2020. Vi tittar också aktivt på att göra någon form av friskvårdsanläggning på taket, så att man ska få chansen att träna med fantastisk utsikt över vackra grönområden. Kanske kan vi hitta lite annorlunda former för träning vilket hade gett ytterligare en dimension till grundtanken om liv och rörelse. Vi vill att Ulriksdal ska vara en levande stadsdel både för dem som bor, besöker och arbetar här, avslutar Fredrik Pettersson.

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.