Tyréns ritar profilbyggnad i Uppsala

3 april 2020

Jörgen Winnberg och hans arkitektlag på Tyréns har låtit den arkitektoniska tanken bakom de 8 200 kvadratmetrarna präglas av hållbarhet och nytänkande, generös rymd, stora sammanhängande ytor och stort ljusinsläpp.

Kungspassagen - tyréns.jpg
Foto: Castellum.

Tyréns uppdragsgivare, Castellum, är ledande då det gäller innovation och kundanpassning, och således ska Kungspassagen vid färdigställandet under det fjärde kvartalet 2021 certifieras enligt den internationella WELL Building Standard, nivå guld, vilken väger in människors välbefinnande på arbetet och som får konsekvenser för såväl materialval som arkitektoniska lösningar.

Arkitekterna och konsultgruppen har testat alla sina lösningar gentemot WELL:s sju parametrar: luft, vatten, ljus, ljud, komfort, motion och välbefinnande.

Då byggnaden står klar blir den en av landets allra första WELL-certifierade byggnader.

– Ett par exempel på WELL-lösningar är utformningen av byggandens huvudtrappa, som hyresgästerna ska förmås välja istället för hissarna, liksom förstås utomhusarbetsplatserna, säger Jörgen Winnberg, i ett pressmeddelande. 

Under detaljplaneprocessen bollades ett stort antal förslag med detaljplaneavdelningen i Uppsala, vilka fångat upp alla arkitektoniska aspekter, från dagvattenhantering till ljudmiljö, anpassning till befintliga byggnader, liksom länsstyrelsens överväganden då det gäller byggnadens påverkan på Uppsalas siktlinje.

– Till sist landade vi i en modernt återhållsam gestaltning, i samspel med de befintliga kringliggande byggnaderna och en tunnel som ska byggas under Sankt Persgatan. Byggnaden består i två delar. Bottendelen, med lite tyngd i materialen, är anpassad till det omgivande kvarteret och ovanpå har vi ställt en glasad kropp med lite lättare intryck, säger Jörgen Winnberg.

Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.