Trendspaning inför 2022

20 december 2021

2021 blev året då världens arbetsplatser tvingades till den slutgiltiga kapitulationen inför hem- och distansarbete, både under tiden pandemin fortgår, men också efter att den släpper sitt grepp om världen. Hybridarbetet är här för att stanna och världens organisationer försöker nu komma till rätta med och förstå hur arbetsplatserna bäst ska vara utformade och utrustade framöver, för att främja samarbete, välmående och jämlikhet mellan medarbetare på distans och i mötesrum.

trender.jpg
Bild: Pixabay

Teknik- och kommunikationsföretaget Poly har av naturliga skäl kunnat följa omställningen mitt inifrån händelsernas centrum och nu har man presenterat tre huvudsakliga trender som kommer att forma arbetsplatsernas samarbete, och i slutändan definiera framtidens arbete, år 2022 och framåt. 

Trend 1: Nio-till-fem är passé – nu vill vi jobba flexibelt 

Precis som anden som befriades ur sin flaska har de anställda som dragit nytta av förmånerna ett flexibelt hybridarbete skapat ingen önskan att återvända till det gamla arbetslivet på heltid. Polys senaste undersökning visade att två tredjedelar av svenskarna tycker att konceptet nio-till-fem i dag är mer eller mindre helt borta och ersatt av flexibelt arbete där medarbetaren själv styr sin arbetstid. De vill ha flexibilitet och det tvingar företagen att anpassa sig. 

Istället för att vara en tillgång som ska förvaltas har medarbetare i dag blivit mer som en kund.

 – Människor vill ha ett balanserat arbetsliv med flexibiliteten att kunna gå till tandläkare, vara med på en skolpjäs eller flytta runt arbetstimmar för att kunna träffa gamla vänner när de är i stan. Istället för att vara en tillgång som ska förvaltas har medarbetare i dag blivit mer som en kund. De vet vad de vill, varför, när och hur, och de kommer att berätta det för dig. Lyssnar vi inte på deras behov kommer de att vända sig till någon annan, säger Paul Clark, Europachef på Poly. 

Trend 2: Multifunktionskontor turboladdade med verktyg, inte leksaker 

Kontor kommer inte längre nödvändigtvis vara fysiska utrymmen där alla har sina bestämda platser. Framtidens arbetsplatser kommer vara som ekosystem bestående av utrymmen och rum som matchar olika människors arbetsvanor och -behov. Människor kommer inte längre gå till kontoret för att de måste, utan för att de vill ha en specifik, personlig interaktion. Detta kommer leda till betydande förändringar i kontorsbyggnader framöver när det kommer till arkitektur, fastigheter, rumsdesign och investeringar i samarbetsenheter och -teknik, eftersom allt detta tillsammans verkar för att skapa det allra bästa arbetslivet. 


 – Organisationer som inte erbjuder en flexibel arbetsplats under 2022 kommer få det tufft att bygga en samarbetskultur. Under pandemin påverkade krympande nätverk innovationen och kreativiteten. Informella pratstunder eller oschemalagda möten förekom inte längre, trots att interaktioner som dessa spelar en viktig roll för kunskapsdelning och problemlösning. Samarbetet krävs för att få en blomstrande arbetsplats, och kopplingen mellan medarbetarnas välmående och affärsresultaten är väl dokumenterade, fortsätter Paul Clark. 

Trend 3: Jämlikhet – den nya nödvändigheten 

Under pandemin handlade allt om att hålla igång verksamheten, men företagen måste nu anamma en filosofi där människorna sätts i fokus, och där alla ges samma möjligheter att samarbeta och samverka. Polys undersökning visar att 51 procent av distansjobbarna ser en risk med att medarbetare på distans kan bli ojämlika och behandlade annorlunda jämfört med de kollegor som är på kontoret på heltid. En stor del i arbetet för att motverka det handlar om att utrusta och anpassa alla samverkansarenor på kontoret med lika stort fokus på hur det upplevs för såväl medarbetare på plats som de som deltar på distans. 

 – Den huvudsakliga utmaningen med en flexibel och hybrid arbetsform är att skapa jämlikhet för alla. Bild- och ljudkvalitet är avgörande för ett bättre samarbete mellan kollegor. Oavsett varifrån människor väljer eller tvingas arbeta, sin bil, ett mötesrum eller hemma, kommer de att förvänta sig enheter och teknik som garanterar en jämlik delaktighet. Tillgången till tillförlitlig kommunikation är nyckeln för att säkerställa att människor får samma information samtidigt och för att undvika oavsiktlig partiskhet, säger Paul Clark. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.