Sverige behöver fler företag

21 oktober 2022

Småföretagarnas Riksförbund har de senaste åren tagit fram rapporten “De Företagsamma” för att bättre förstå företagsamheten i Sverige. Måttet “företagsamma” har utvecklats och mäter antalet personer som driver privata arbetsplatser med minst en anställd. Årets rapport ger en tydlig bild att företag utvecklas i nära symbios med varandra.

Bild: Unsplash
Bild:Unsplash

Det är tydligt i årets rapport att det finns klart färre företag än innan Corona. Numera finns bara 340 000 företagsamma i Sverige det är hela 10 000 färre än innan Coronapandemin slog till. Färre än var tjugonde vuxen är företagsam.

- Sverige behöver fler företagsamma och säkerställa att det blir tryggt, enkelt och lönsamt att starta och driva företag. Ett viktigt mål för den nya regeringen borde vara att lyfta andelen företagsamma till 5 procent av de vuxna, i hela Sverige. Med fler företagsamma kan också arbetslösheten sänkas med 0,5 %. Det är viktigt särskilt i de ekonomiska tider vi är inne i nu, säger Peter Thörn, ordförande Småföretagarnas riksförbund.

Småföretagarnas Riksförbund tror att framför allt tre saker kan åstadkomma en förändring och höja andelen företagsamma i Sverige:

- Regelförenklingar. Det är svårt att driva företag när förutsättningarna ständigt förändras. Med enkla och långsiktiga spelregler avseende regelverk och beskattning kommer fler att kunna engagera sig som företagare.

- Lärlingssystem. Ett lärlingssystem gör att unga kan bygga upp de kompetenser som behövs i små och medelstora företag – och i förlängningen skapa förutsättning för generationsskifte i företagen.

- Bättre trygghetssystem. Många kvinnor skulle vilja starta företag men säger att de känner att det är mer otryggt än en fast anställning. Det är på tiden att landets trygghetssystem även inkluderar företagare. Trots att Sverige i många mått är ett jämställt land ligger vi sista i hela EU sett till kvinnors företagsamhet.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.