Svalnad optimism bland egenföretagare

11 maj 2022

SEB:s Företagarindikator som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, sjunker från förra månadens notering på 16 enheter till 11.

Bild: Pixabay
Bild: Pixabay

 I månadens undersökning stiger två av tre ekonomiska indikatorer. Omsättningen ökar från minus 1 till plus 2, likviditeten ökar från plus 1 till plus 5. Det är endast arbetstiden som minskar från plus 6 till 0 jämfört med förra månadens balansmått.

Företagarindikator

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden minskar med fyra enheter, från 32 till 28 procent. Andelen företagare som tror på en negativ utveckling ökar med en enhet från 16 procent till 17 procent, medan andelen som tror på oförändrad utveckling ökar med fyra enheter från 49 till 53 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på 11 enheter vilket är en minskning med 5 enheter från förra månaden.

- Det ekonomiska klimatet fortsätter att se ganska dystert ut och osäkerheten har fått ett tydligt genomslag hos företagarna och deras syn på framtiden. Riksbankens senaste räntehöjning och tydliga signal om att ett högre ränteklimat står för dörren har inte fångats i månadens mätning vilket talar för att den vikande optimismen kan fortsätta falla under senvåren, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer

På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, svarar företagarna att omsättning och likviditet ökat denna månad medan arbetstiden minskat. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Omsättningen stiger från minus  1 till plus 2 och lividiteten från 1 till plus 5. Arbetstiden minskar från 6 till 0 jämfört med föregående månad.

- Trots att optimismen viker ner bör det ändå ses om ett styrkebesked att både likviteten och omsättningen vänder upp trots en minskad arbetstid i april. Det kan mycket väl vara ett tecken på att företagare lyckats vältra över stigande produktionskostnader på sina slutpriser mot kund, säger Américo Fernández.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.