Strävar efter långsiktigt partnerskap

6 november 2018

Som en av Stockholms största fastighetsägare med ett stort fastighetsbestånd innanför tullarna strävar AFA Fastigheter efter ett lyhört och långsiktigt partnerskap med sina hyresgäster.

AFA_Vi_möter_.jpg
Vid Sergels torg ligger AFA Fastigheters projekt Sergel Nova som från och med årsskiftet har en vakans om ca 3 000 kvm. Bild: Walk the Room/AFA Fastigheter

AFA Fastigheter äger, förvaltar och vårdar ett stort antal fastigheter på centrala adresser, främst i Stockholm. Majoriteten av fastigheterna är kontor och hotell, men innehavet omfattar även drygt 1 000 bostadslägenheter.

– I Stockholm ligger alla våra fastigheter innanför tullarna och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 500 000 kvm, berättar Thomas Ingemarsson, Chef, AFA Fastigheter.


Som hyresvärd strävar vi efter ett lyhört och långsiktigt partnerskap med våra hyresgäster.

Thomas Ingemarsson, Chef, AFA Fastigheter


Dialogen är viktig

AFA Fastigheter är en liten organisation som är måna om att deras hyresgäster känner att de har en lokallösning som är trivsam, funktionell och anpassad efter de egna behoven.

–Som hyressvärd strävar vi efter ett lyhört och långsiktigt partnerskap med våra hyresgäster, säger Thomas Ingemarsson och tillägger att dialogen med hyresgästerna är viktig för att lyckas vara en personlig värd. Idag har AFA ett antal både mindre och större hyresgäster som hyr lokaler på relativt långa hyresavtal. Det, i kombination med en stabil och långsiktig ägarbild, innebär en ökad trygghet för dig som hyresgäst.

Tydliga & transparenta avtal

Thomas Ingemarsson menar att hyresavtal bör vara tydliga och transparenta.

– Det är viktigt att försöka fånga upp alla frågor som kan bli aktuella under hyresperioden och också komma överens om hur de ska hanteras. Otydligheter i samband med inflyttning och hyresgästanpassning är exempel på vanliga missförstånd. Det kan också uppstå situationer där lokalen används på ett annat sätt än vad som avsågs, eller att det sitter fler människor i en lokal än vad ventilation och kyla är dimensionerad för.
Thomas Ingemarsson, Chef, AFA Fastigheter


Hela intervjun med Thomas Ingemarsson kan du läsa i magasinet Lokalguiden nr 2, 2019.


Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.