Stort intresse för ett mänskligare arbetsliv

11 januari 2024

Målet är att bygga en handlingsinriktad community som vill råda bot på den stress och brist på engagemang som försämrar både hälsa och produktivitet i både arbetsliv och privatliv.

Bild: Unsplash
Bild: Unsplash

– Jag tror vi närmar oss en tipping point. Fler och fler känner att det här går inte längre. Många vill engagera sig i en positiv förändring, andra söker stöd när deras högsta ledning och chefer inte tar tag i frågan, säger Anna Ahrenfelt, grundare och vd på Sustain Change.

29 procent mer stress

Anna Ahrenfelt refererar till Försäkringskassans årliga lägesrapport Psykisk ohälsa i dagens arbetsliv. Där kan man bl.a. läsa att antalet personer som var sjukfrånvarande med stressrelaterad diagnos ökade från 32 700 till 42 000 från juni 2019 till juni 2023 – en ökning med 29 procent.

– Ännu syns inget positivt trendbrott, det blir värre, säger Anna Ahrenfelt, men arbetskulturen kan inte bara vara chefens ansvar. Därför bygger vi nu en community av sustainare, d.v.s. av alla människor som vill bidra till en hållbar livs- och arbetsstil.

Måste bli många

I Sustainable Human Business-communityn vill Anna Ahrenfelt samla expertis inom flera olika delar av området arbetskultur.

– Vi vill erbjuda ett nätverk av människor som delar vår syn på att människors välmående och sociala hållbarhet är grundförutsättningar för att kunna leverera kvalitet och resultat. Vi måste vara många som samverkar om vi ska förändra.

Liksom förra gången kommer samtalen föras på de tre systemnivåerna människan, chefen och ledningen. Bland gästerna (fler tillkommer) finns Leif Östling tidigare koncernchef Scania, Kerstin Dejemyr f.d. polis, Bo Ahrenfelt psykiater och managementkonsult, Fredrik Lövgren försäljningschef Länsförsäkringar, Anders Lundin föreläsare, Marianne Gustafsson psykoterapeut, Christian Benedict sömnforskare , Karolina Anderson projektledare för Well-being program på Tre och Åsa Godeau, kvalitetssamordnare inom skolan i Botkyrka kommun.

Mer involverade om man vill

Nytt för denna historiens andra Sustainable Human Business Day är att man kan deltaga mer aktivt om man önskar. Fysiska SHBD-hubbar kan man komma till i Kalmar, Borås och Stockholm. Dessutom kan man ordna egna SHBD-workshops internt på företaget och få arbetsmaterial från Sustain Change.

– Vi kommer skicka ut underlag för att utforska sitt personliga eller sin organisations nuläge, definiera önskat nyläge, identifiera vad som står i vägen och vad som skulle kunna bli de första stegen i en förändringsprocess. Vi kommer att visa uträkningar på vad sömnbrist och bristande engagemang betyder i reda pengar. Det blir miljoner i sjön om Gallup-undersökningar och rapporter från Försäkringskassan stämmer.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.