Stockholms skarpaste stadsdel

21 maj 2021

I Slakthusområdet pågår ett planarbete för att utveckla området från industri till en urban blandstad. Castellum arbetar för att förverkliga visionen för området; att skapa Stockholms skarpaste stadsdel. ”Här ska vi erbjuda toppnivå på arbetsplatser och kontor, säger Martin Bjöörn”, vd Region Stockholm-Norr, Castellum.

Castellum har engagerat sig i Slakthusområdet, strax söder om innerstaden, under minst ett decennium. Den historiska marken har, som namnet avslöjar, en koppling till verksamheter inom livsmedelsindustrin. Området genomgår nu en radikal förändring, men målet är att områdets bakgrund kommer vara en del av dess själ och berättelse under en lång tid framöver.

– Jag tror att det kommer finnas kvar en hel del verksamheter som är kopplade till livsmedelsarvet. Till exempel kommer Stockholms hotell- och restaurangskola, Restaurangakademin och en del administrativa grenar av branschen ha sitt kluster här, säger Martin Bjöörn, vd Region Stockholm-Norr, Castellum.

Vi ska erbjuda toppnivå på arbetsplatser och kontor och vi har även stora ambitioner för gatuplansytorna.

Ambitionen är att vidareutveckla Slakthusområdet till en levande stadsdel med kontor, bostäder och annan service som gynnar såväl de som arbetar i området och de som kommer bo här.

– Vi ska erbjuda toppnivå på arbetsplatser och kontor och vi har även stora ambitioner för gatuplansytorna. Allt från gym och andra träningsmöjligheter till annan service, som frisör och restauranger.

Renoverar med varsam hand

Mitt i Slakthusområdet finns kvarteret Charkuteristen, en kontorsfastighet ritad av den välrenommerade arkitekten Ralph Erskine på 1950-talet. Här finns drygt 1 300 kvadratmeter, uppdelat på flera kontor, lediga i dagsläget.

– Vi lanserade dessa lokaler nyligen, det är väldigt speciella ytor. Arkitekturen var supermodern och visionär när det byggdes på 50-talet. De renoverar vi nu med varsam hand till en modern standard men med bevarande av det gamla. Det blir första delen i kvarteret Charkuteristen som vi tar till en toppnivå, säger Martin Bjöörn.


Även i fastigheten Sandhagen 9, på Rökeri-gatan, finns ett flertal lediga lokaler om totalt över 2 000 kvadratmeter. Alla kontor går att anpassa efter de behov som olika verksamheter har.

– Vi anpassar alltid ytorna i dialog med kunden. Vill man som hyresgäst bestämma mycket själv får man självklart det, och vill man att vi hjälper till och visar vägen så gör vi det också.

Undvika pendling genom staden

För företag som letar efter ett nytt kontor finns det flera fördelar med att ha kontor på den södra sidan av staden. I Stockholm finns en övervikt av kontor på den norra sidan medan befolkningsmängden har en övervikt på den södra sidan.

– Det kan finnas stora fördelar att ha kontor på den södra sidan för att kunna attrahera arbetskraft som bor på den sidan. På det sättet undviker man också att de anställda får pendla från söder till norr vilket sker ganska mycket idag. Här är också en helt annan hyresnivå, ett prisvärt alternativ till inom tullarna. Det gäller allt som ligger i kransen runt innerstaden. Slakthusområdet är inget undantag, menar Martin Bjöörn.

Ett stenkast bort hittar man Globen shopping och serviceutbudet där kommer att stärkas när fler projekt färdigställs framöver. I området finns även arenorna Globen och Tele2 Arena, ett bra restaurangutbud och närhet till en kollektivtrafik som kommer bli ännu vassare när den nya t-banan står klar om några år.

– Ska man jobba och bo här måste man nog gilla att det rör på sig lite, det kommer byggas mycket här framöver de närmsta åren. Även om det bullrar och låter lite tror jag att många tycker det är kul att se när nya kvarter växer fram. Området blir som en förlängning av Södermalms kreativa näringar inom reklam, media och arkitektur, avslutar Martin Bjöörn.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.