Stockholms mest spännande stadsdel

12 april 2022

Containertrafiken i Värtahamnen är ett minne blott och nu när den första detaljplanen vunnit laga kraft kan äntligen bygget av den nya stadsdelen starta. På riktigt. Fastighetsägarna står själva för drivkraften framåt och deras samarbete och områdets särprägel gör att Värtahamnen har alla förutsättningar att bli Stockholms mest spännande stadsdel. Här ska vattennära arbetsplatser och bostäder vävas samman med grönområden, hamn och restauranger.

Värtahamnen har länge varit ett omtalat stadsutvecklingsprojekt men nu kan äntligen bygget av de fem första kvarteren starta. 

Den första detaljplanen, av tre, har vunnit laga kraft och initialt ska 110 000 kvm ny kommersiell bebyggelse tillskapas i etapp ett. Ingen annanstans kan man framöver få så mycket av det bästa i Stockholm på en så begränsad yta. 

Värtahamnen ligger verkligen på vid gavel och väntar på att utvecklas. 

– Förutsättningarna är fantastiska och nu har vi alla möjligheter att bygga stockholmarnas drömstadsdel i Värtahamnen, konstaterar Kristina Alvendal från Stadsutvecklarna Värtahamnen.

En busig stadsdel

Visionen för området är sprungen ur resultatet av en undersökning om vad stockholmarna gillar mest med sin stadsdel. Fyra tydliga saker utkristalliserade sig; tryggheten på Östermalm, atmosfären på Södermalm, utbudet på Norrmalm och trivseln på Kungsholmen.

– De här fyra stadsdelarna har vi inspirerats av, plus närheten till vattnet och grönområden som var en gemensam faktor för alla. Värtahamnen har redan idag unika förutsättningar med just närheten till vattnet, nationalstadsparken och Djurgården. Dessutom är det endast fem minuter från T-banestation, pendlarbåten stannar här, busstrafiken är tät och Norra länken dockar rakt in om man väljer att åka bil. På sikt kommer även en östlig förbindelse från Nacka att byggas. Värtahamnen ligger verkligen på vid gavel och väntar på att utvecklas.

Värtahamnen ska också vara en busig stadsdel, berättar Kristina Alvendal vidare.

– Med busig menar vi att allt inte ska vara perfekt, alltså motsatsen till överplanering som pågår på en del ställen. I Värtahamnen har vi fina möjligheter att skapa detta eftersom det är ett gammalt hamnområde. Samtidigt som de mest moderna och spännande kontoren kommer att byggas här framöver vill vi också att de lite annorlunda verksamheterna som redan finns här ska få plats.

Fastighetsägarna är drivande

Och intresset är stort. Inte bara för stadsdelen i sig utan även för hur man samarbetar och driver projektet framåt, fortsätter Kristina Alvendal.

– Stadsutvecklarna Värtahamnen är ett bolag som drivs av Bonnier Fastigheter, CapMan, Kungsleden, Niam, Stockholms Hamnar, Vasakronan, Wallfast och Tallink Silja. Även Stockholms stad är med i samarbetet genom Exploateringskontoret och Trafikkontoret. Det är en stor fördel att den kommersiella drivkraften ligger hos fastighetsägarna själva, de som faktiskt ska utveckla området.

Två kontorshus först ut

Området som ingår i den första detaljplanen ligger närmast kryssningsterminalen. Först ut att sätta spaden i backen är Niam och Bonnier Fastigheter.

– De första byggnaderna kommer utgöra en bullerskärm för bostäderna som kommer i nästa fas.

Niam har delvis börjat riva en befintlig byggnad och ska här skapa The Dockworks. I kvarteret Neapel kommer man att uppföra ett kontorshus som förverkligar tankarna om morgondagens förändrade arbetsliv. Som blir mer av en mötesplats än en arbetsplats. Fastigheten är ett av Niams större kontorsutvecklingsprojekt och kommer innehålla coworkingytor, ljusgårdar, terrasser och stora sammanhängande kontorsplan. Näst på tur är Bonnier Fastigheter som ska bygga kontorshuset Portalen och efter det Pirhuset som med sin höjdsättning, vida havsutsikt och sammanlänkande strandpromenad kommer bli ett framtida landmärke.

– Pirhuset kommer att stå som en fyr ut mot vattnet, mot de passagerarfartygen som fortfarande kommer att angöra i hamnen.

Detaljplan två kommer främst innehålla bostäder då 11 bostadsutvecklare ska sätta spaden i backen. Men i etapp två blir det också aktuellt med kommersiella ytor. Nyligen köpte Areim en fastighet av Capman, på totalt 29 000 kvm, som de ska utveckla och modernisera både utvändigt och invändigt. Värtahamnens tredje, och sista, etapp kommer innehålla en mix av både kommersiella ytor och bostäder plus den stora stadsparken.

Ska fungera redan nu

Men redan nu är flera verksamheter igång i området. Både Vasakronan och Kungsleden äger kommersiella fastigheter som de redan hyr ut och kommer att utveckla.

– Kungsleden har färdigställt sitt nya huvudkontor och har flera, fina nyrenoverade ytor lediga så de är först ut i omdaningen kan man säga. Även Vasakronan ska omdana sin fastighet framöver. Därutöver finns det flera mindre, befintliga fastigheter som Stockholm Stad äger och driftar som vi hoppas ska finnas kvar. De kommer att bidra till den karaktär vi vill behålla i området.

Även om Värtahamnen nu går in i en mer projektinriktad fas, och fler och fler byggkranar kommer ta plats, måste stadsdelen fungera för de som redan verkar här, konstaterar Kristina Alvendal.

– Vi måste kunna locka människor hit även om Värtahamnen kommer att vara en stadsdel in the making under långt tid framöver. Man ska kunna mötas här redan nu så för oss är det viktigt att programmera stadsdelen med aktiviteter framöver.

En helt unik stadsdel

2030 kommer den största delen av Värtahamnen att vara färdigbyggd och kommer då att innehålla 20 000 arbetsplatser och 5 000 boende och vara en integrerad del av staden.

– Det här är verkligen ett spännande projekt och det känns roligt att äntligen kunna kommunicera en tydligare tidplan till framtida hyresgäster. Uthyrningsprocesserna är i full gång, både hos Niam och Bonnier Fastigheter, och det är även många nyfikna och progressiva företag som själva hör av sig. Företag som vill vara med på den här resan och vara en del av något som ännu inte finns i Stockholm. Värtahamnen kommer verkligen att bli något helt unikt, konstaterar Kristina Alvendal avslutningsvis.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.