Stenvalvet moderniserar K43

6 december 2019

Stenvalvet är i full gång med en totalrenovering av K43 i Eskilstuna. Från att ha varit ett slutet myndighetshus ska nu kontorsytorna öppnas upp för andra typer av verksamheter samt coworking. "Det finns ingen liknande produkt på marknaden i Eskilstuna", säger Mattias Tegefjord, Förvaltningschef på Stenvalvet.

Bild: Stenvalvet
Bild: Stenvalvet

jpgKvarteret Vägbrytaren genomgår nu en stor förvandling. Kontorshuset, som kallas K43, är mitt uppe i en renovering från topp till tå. Då en av de större hyresgästerna valde att flytta ut blev Stenvalvet kvar med en stor vakans och det var då de bestämde sig för att göra om hela huset.

– Energimyndigheten valde att flytta och då blev det en stor vakans på nästan 9 000 kvm. I samband med det var också ett par av de andra hyresgästerna på väg ut. Vi kände att det var ett bra tillfälle att ta ett rejält grepp om kvarteret, säger Mattias Tegefjord.

Fastigheten ligger i ett område kallat Kunskapsstråket¨med gångavstånd till resecentrum och den nya högskolan. Kvarteret har historiskt dominerats av Fortifikationsverket. Myndigheten kommer fortsättningsvis att sitta kvar på en stor yta i K43 men huset förbereds för andra typer av verksamheter just nu. Inte bara till statligt finansierade hyresgäster som normalt är Stenvalvets största kundkrets.

– Stenvalvet är ett samhällsfastighetsbolag och det var ganska stor dominans av statliga myndigheter i det här huset tidigare. En bärande idé från början var att förbereda huset för mindre hyresgäster och ge plats till andra typer av verksamheter. Både för att skapa intäkter till oss men också för att ge en annan typ av service till samtliga hyresgäster i huset, säger Mattias Tegefjord.


NY TYP AV HYRESGÄST

Det som också kommer att bidra till en mer mångsidig kundkrets i huset är satsningen på en typ av coworking på entréplan. Det kommer bli en helt ny miljö för småföretagande, menar Tegefjord.

– Vi har tittat lite på hur coworking-aktörerna har byggt sina anläggningar i storstäderna. Men vi kommer inledningsvis att sköta det här själva. Det finns en efterfrågan på sådana kontorslösningar hos nystartsföretag i Eskilstuna. Tanken är att man ska ha sitt eget utrymme och tillgång till en gemensam service. Det här kommer att bidra till att skapa liv och rörelse som i sin tur stöttar hela känslan av att det här är ett centrumkvarter, säger han.

Entréerna till huset har byggts om och är färdigställda. Huset har två stora innergårdar och den ena har glasats över. I hörnet av Kungsgatan/Bruksgatan byggs ett kafé samt en anslutande lunchrestaurang som ska drivas av samma aktör, Compass Goup. En gammal parkeringsplats utanför ska också utvecklas och där kommer en torgmiljö med en stor solterrass för gäster till kafé och restaurang att skapas.

– Vi har en bärande tanke att släppa in mycket ljus i huset. Sett till det yttre är det ett klassiskt myndighetshus med mörkt tegel. Det ser ut att vara små ljusinsläpp, men när man väl är inne och öppnar upp, som vi gör nu, så blir det väldigt fina och ljusa lokaler. Alla kontorsytor byggs om på ett modernt sätt. Huset är byggt på en pelardäcksstomme så det är väldigt flexibelt var man kan placera väggar. Vi kommer att föra upp ett nytt trapphus och nya hisslägen så att vi kan bryta isär varje våningsplan till mindre delar vilket ger oss möjligheten att kunna ta emot vilken typ av företag som helst.

Det här kommer att bidra till att skapa liv och rörelse 

BEGRÄNSAD MARKNAD

I dag är 60 procent av de totalt 20 400 kvm kontorsytorna uthyrda, vilket innebär att det finns stora möjligheter att hyra sammanhållna kontorsytor upp till cirka 3 000 kvm. Som minst förbereds ytor på cirka 300 kvm. Någon direkt rusning till lokalerna har det inte varit hittills, men det finns flera anledningar till det, menar Mattias Tegefjord.

– Eskilstuna är en mindre marknad, helt klart. Och jämfört med regionstäderna runtom har man här lite långsammare till beslut, kan jag känna. Det finns en liten tröghet inbyggd på marknaden och man vilar lite på hanen innan man bestämmer sig. Det är ett stort beslut att flytta och många sitter kvar väldigt länge i sina lokaler.

En annan anledning är att hyresnivån i K43 är ganska hög jämfört med genomsnittet för resten av marknaden i Eskilstuna. 

– Produkten vi iordningställer i K43 finns ju inte riktigt sedan tidigare i Eskilstuna. Vi erbjuder moderna lokaler och ett brett serviceutbud med restaurang, kafé och konferens. Man får väldigt mycket för pengarna och med yteffektiva kontorslösningar behöver kostnaden per anställd inte bli så hög ändå. Den gemensamma konferensavdelningen gör att man inte behöver ha de största konferensrummen inne i sitt kontor utan man kan hyra dem när det behövs. De intressenter vi har pratat med har alla tyckt att vi gör rätt saker, säger Tegefjord.

BYGGER KONFERENSDEL

Konferensverksamheten byggs upp i samarbete med Compass Group. De kommer att driva all service på entréplanet och konferensanläggningen som har rum med plats för upp till 70 personer (i samma rum.) Renoveringen kommer att ske successivt då verksamhet pågår löpande i huset.

– För de som vill flytta in direkt håller vi just nu på att iordningställa ett kontor på drygt 300 kvm. Det kommer att bli inflyttningsklart snarast och även fungera som ett visningskontor för intressenter. Hela renoveringen av huset kommer att pågå i ett par år, säger Mattias Tegefjord.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.