Stadsutvecklingsprojekt i Umeå

3 december 2019

Umeå kommun kommer att medverka i projektet Social Progress Innovation Sweden – SPIS, som har utlysts av Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova. Målet med SPIS-projektet är att skapa en innovationsplattform med stark och hållbar tvärsektoriell organisation

Bild: Pixabay

Syftet är bland annat att skapa en plattform för att koordinera och stimulera pågående innovationsprocesser, samt att hjälpa kommunala organisationer att möta framtida utmaningar.

– Projektet som Vinnova särskilt bjudit in Umeå kommun att delta i ger oss en unik möjlighet att ta del av Vinnovas finansiering när det gäller stadsutveckling. Förhoppningen är bland annat att projektet ska ge kommunen bättre förmåga att tillvarata nya arbetsmetoder, lösningar och innovationer, säger Hans Lindberg (S), ordförande i kommunstyrelsen, Umeå kommun.

Bakgrunden till beslutet är att Vinnova har erbjudit Umeå kommun att medverka i projektet. Andra städer omfattas av projektet sedan tidigare men Umeå har nu tillfrågats av myndigheten om att gå direkt till steg 2, med skälet att Umeå anses vara ett gott exempel inom innovationsarbete.

Målet med SPIS-projektet är att skapa en innovationsplattform med stark och hållbar tvärsektoriell organisation, som kan koordinera pågående innovationsprocesser, initiera nya processer som bygger vidare på eller komplettera de processer som finns och som fungera som drivbänk för nya initiativ.

Vidare ska innovationsplattformen hjälpa den kommunala organisationen att möta framtida utmaningar genom att öka förvaltningarnas flexibilitet och förmåga att samverka med det civila samhället, andra kommuner och regioner, näringslivet samt akademin.

Umeå kommun medfinansierar SPIS-projektet med totalt 1 500 000 kronor under tre år.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.