Stadsdel i omvandling

14 september 2021

En i dag obebyggd tomt i Ellstorp kan snart vara full av liv. Som ett första steg i utvecklingen av södra Kirseberg och Östervärn har stadsbyggnadsnämnden i dag beslutat att detaljplanen för området ska skickas ut för granskning.

malmö.jpg
Vy över Södra Bulltoftavägen. Illustration: Stadstudio

Området ifråga är beläget intill Östervärns station och kontinentalbanan, och omges av Södra Bulltoftavägen och Idaborgsgatan. Detaljplanen är första delen i arbetet med att förverkliga visionerna i översiktsplanen för södra Kirseberg och Östervärn och knyta ihop Malmös olika delar.

Det här är startskottet för en spännande och omfattande utveckling av ett centralt område i Malmö som när det är färdigt kommer att ge ett helt annat intryck än i dag.

Planen är att bygga fem kvarter med 700 bostäder på mellan fyra och åtta våningar på tomten. Intill Östervärns station kan husen bli upp till tolv våningar höga. Kvarteren blir slutna för att skapa en lugn insida mot grönområdena och parken, och bostadshusen i stationsnära läge. För att samtidigt öppna upp området får centrumverksamheterna i bottenplan entréer ut mot gatan. I området ska det också finnas ett mobilitetshus som ska erbjuda delningstjänster med fokus på bil- och cykelpool, hyrcyklar och elsparkcyklar. I mobilitetshuset ska det möjliggöras för studentbostäder och en trädgård på taket.

Under järnvägen anläggs en gång- och cykeltunnel för att skapa fler länkar mellan södra Kirseberg och Östervärn.


Fullt utbyggt innebär planerna för södra Kirseberg och Östervärn att hela området får cirka 5000 nya bostäder i en mestadels urban innerstadsmiljö med hög täthet, särskilt i de mest kollektivtrafiknära lägena. Utöver det planeras det för närmare 4000 nya arbetstillfällen, 1300 grundskoleplatser och 800 förskoleplatser.

– Det här är startskottet för en spännande och omfattande utveckling av ett centralt område i Malmö som när det är färdigt kommer att ge ett helt annat intryck än i dag. I fokus står hållbarhet och smarta lösningar samtidigt som vi tar tillvara på det småskaliga som präglar Kirseberg och Östervärn i dag, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Den omvandling av Kirseberg och Östervärn som står för dörren är klart inspirerande och framtidsfokuserad. Känslan man får av dagens Kirseberg och Östervärn kommer att förmedlas också i det nya, men med fler boende och arbetsplatser i en vitaliserad stadsdel, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.