"Staden måste hela tiden utvecklas"

10 december 2019

Staffan Ingvarsson, vd för Stockholms Business Region AB, tittar tillbaka på ett Stockholm 1994 och funderar på hur staden kan se ut om ytterligare 25 år. -Staden kommer vara större, både i omfång och i global position.

Puff - Stockholm Business.jpg
Foto: Stockholms stad och Staffan Ingvarsson

1994 hade Stockholms län en befolkningsmängd på drygt 1,68 miljoner människor. En siffra som sedan dess har ökat kraftigt. Nu präglas staden av en internationell känsla och redan 2020 siktar man på att bli en miljonstad.

– Stockholm var en mindre stad 1994. Mindre i den meningen att färre bodde i Stockholm men också mindre i den meningen att vi var en mindre internationell stad, säger Staffan Ingvarsson, vd för Stockholm Business Region.

Mycket har hänt sedan dess. Idag har näringslivet i Stockholm vuxit sig större och staden ses ofta som en tech-huvudstad och är numera en av de städer som vuxit mest i Europa de senaste 25 åren.

– Jag tror att internationaliseringen betytt mest. Näringslivet i Stockholm är i mycket större utsträckning globalt i dag. Stockholm är en del av världen på ett annat sätt, i näringslivsstruktur men också kulturellt. Stockholm är en öppnare, modigare stad i dag. Och staden och regionen har vuxit kraftigt. Samtidigt är Stockholm en betydligt mer miljömässigt hållbar stad än för 25 år sedan. Vi har lyckats kombinera ekonomisk tillväxt med minskade koldioxidutsläpp på ett bra sätt.


I en allt mer digital framtid är behovet och lockelsen av platser, där människor, idéer och kapital kan mötas, paradoxalt nog kanske ännu större.

UTMANANDE UTVECKLING

En växande stad för naturligtvis med sig utmaningar. Sveriges städer har länge brottats med en bostadsbrist och Stockholm är inget undantag. I snitt flyttar 94 personer till Stockholm varje dag och det finns inga tecken på att siffran kommer att minska.

– Det finns ett underskott på bostäder men också kommersiella lokaler och hotell. Infrastrukturen behöver utvecklas ytterligare för att följa med i utvecklingen. Den fantastiska utvecklingen som Stockholms näringsliv haft de senaste åren för också med sig en stor kompetensbrist inom flera sektorer – inte minst inom den starka tech-sektorn, säger Staffan Ingvarsson.

– I en allt mer digital framtid är behovet och lockelsen av platser, där människor, idéer och kapital kan mötas, paradoxalt nog kanske ännu större. Nya möjligheter skapas i interaktionen mellan människor. Staden är en mycket bra plats för de mötena. Och staden måste hela tiden utvecklas och förändras för att fortsätta vara det, fortsätter han.


Om 25 år är Stockholm dessutom en klimatneutral stad. Den teknik- och affärsutveckling som nu sker inom hållbarhetsområdet är mycket spännande och intressant.


UTHÅLLIGHET OCH INVESTERINGAR

Om vi blickar framåt 25 år i tiden har Stockholm då onekligen vuxit sig ännu större, men Staffan Ingvarsson menar dock att det krävs en hel del för att staden ska kunna växa på ett bra sätt.

– Det krävs uthållighet. Att det fortsätter investeras i fastigheter och infrastruktur men också att lagar och regler hela tiden uppdateras för att möjliggöra en fortsatt tillväxt. Såväl fysiskt som i näringslivet. Stockholm kommer vara större, både i omfång och sett ur en global position. En stad som har en ännu bättre infrastruktur som möjliggjort en fortsatt tillväxt. Om 25 år är Stockholm dessutom en klimatneutral stad. Den teknik- och affärsutveckling som nu sker inom hållbarhetsområdet är mycket spännande och intressant. Här kan Stockholm ta en ännu tydligare ledartröja. Och ett område som företag i Stockholm kan tjäna pengar på.

Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.