Stabil konjunktur i Västsverige

10 december 2019

När 2019 skrider mot sitt slut har de västsvenska företagen en fortsatt neutral syn på konjunkturen, framtidssynen blir en aning dystrare inför 2020. Men trots något mindre optimistiska framtidsutsikter inför nästa år så står sig Västsverige stabilt.

Johan.jpg
Johan Trouvé om konjunkturen i Västsverige.

- Det är inte överraskande att företagspanelen är lite mindre optimistisk inför nästa år då Sverige har rört sig mot en avmattning från den historiskt höga och ihållande konjunkturen, säger Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.

Handelskriget mellan USA och Kina har tagit ett steg närmare en överenskommelse där parterna har enats om att förhandla om ett handelsavtal, men där president Donald Trump har hotat om höjda tullar om inte förhandlingarna når framgång. Asienbörserna har skakats om av hoten och påverkas också av sammandrabbningarna i Hong Kong. 

Vi befinner oss fortsatt i ett konkurrenskraftigt läge där vi driver mycket av den svenska tillväxten.

Statistiska Centralbyrån (SCB) har även korrigerat sitt räknefel avseende statistiken gällande arbetslösheten från 7,1 procent till 6 procent i september. En siffra som fortsatt låg på 6 procent i oktober.

Lokalt ser vi att konjunkturindikatorer går åt olika håll. Det har skett en minskning av passagerare från Landvetter och en ökning av konkurser sedan föregående månad. Samtidigt kan vi också kan konstatera att exportvolymen från Göteborgs hamn håller sig på en hög nivå och speciellt bilförsäljningen går bra:

- De starka siffrorna vad gäller försäljningar av personbilar fortsätter både för Västsverige och övriga Sverige, där vi kan se en ökning av registreringsvolymen i Västra Götaland på 30 procent i jämförelse med oktober 2018, kommenterar Johan Trouvé.

När bostadsbyggandet sviktar i Sverige men där siffror från Sveriges Byggindustrier visar att det går bra för Göteborg och att det satsats mycket i regionen

- Men att vi trots det måste vara ödmjuka för vad som händer i övriga Sverige, säger Johan Trouvé.

En ny studie från Unionen visar också att Göteborgsregionen har en stabil och stark konjunktur, trots en dämpad tillväxt i Sverige – Konjunkturen är bättre än Stockholm, Norrland och andra regioner, med en hög BNP tillväxt.

Johan Trouvé gläds över nyheterna och de positiva indikatorerna:

- De goda nyheterna och indikatorerna och att bostadsbyggandet fortsätter rulla vidare visar att Västsverige står rustat inför en avmattning i konjunkturen, samt att vi fortsatt befinner oss i ett konkurrenskraftigt läge där vi driver mycket av den svenska tillväxten, avslutar Johan Trouvé.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.