Spotlight på framtidens kontor

5 december 2019

Hur påverkar digitaliseringen morgondagens arbetsplats och hur kan företag och organisationer tillfredsställa de anställdas växande krav? Detta diskuteras under två dagar på WorkSpace Sweden, en konferens som nu arrangeras parallellt med Stockholm Furniture & Light Fair.

2020.jpg
Bild: Pixabay

Nya beteendemönster kräver nya kompetenser. Medan företagen jagar innovativ arbetskraft från när och fjärran ökar de anställdas krav på arbetsplatsens utvecklingsmöjligheter och miljöer.

– Att vårt event arrangeras i samband med Stockholm Furniture & Light Fair är passande, konstaterar Tommie Cau, programansvarig och moderator på WorkSpace Sweden, en tvådagarskonferens om morgondagens arbetsplatser.

– Företag och organisationer står på tre ben, brukar vi säga: People, Solution and Space. People syftar på medarbetarna, ledarskapet och kulturen, Solutions på hur ny teknik appliceras, och Space på arbetsplatsens fysiska lokaler, på utformningen av rummen, på möblerna och belysningen. Så våra världar tangerar varandra.

Det är framförallt de senaste årens digitala revolution som sätter arbetsplatsen på hårda prov, menar han.

Aldrig förr har ett nytt årtionde utmanat arbetsplatsen så mycket som 2020-talet gör. För att hänga med i konkurrensen behöver företagen bli mindre byråkratiska, ha större mångfald och, inte minst, skapa en atmosfär som främjar samarbete och kreativitet.

– Aldrig förr har ett nytt årtionde utmanat arbetsplatsen så mycket som 2020-talet gör. För att hänga med i konkurrensen behöver företagen bli mindre byråkratiska, ha större mångfald och, inte minst, skapa en atmosfär som främjar samarbete och kreativitet. Hur gör man det? Hur ser sådana arbetsplatser ut? Hur kan den nya tekniken hjälpa? Det är sådana frågor WorkSpace vill lyfta.”

Cecilia Nyberg, projektchef för Stockholm Furniture & Light Fair och WorkSpace Sweden, betraktar WorkSpace Sweden som ett självklart komplement till den växande möbel- och belysningsmässan.

– Då eventen kompletterar varandra innehållsmässigt ger de ett stort mervärde för både utställare och besökare. Vi har flera gemensamma målgrupper, bland andra arkitekter och inköpare för offentlig miljö. WorkSpace Swedens matiga konferensprogram, där beslutsfattare, HR-chefer och branschexperter ger handgripliga tips på hur en arbetsplats kan bli mer attraktiv, är ytterst relevant för flera målgrupper.

Bland årets talare märks 

Ishtar Touailat, VD på Futuristas, utnämnd till Årets IT-kvinna, Årets innovationsängel och rankad som nummer fem på Veckans affärers lista över Sveriges supertalanger

Heléne Lidström, förändringsexpert och strategisk rådgivare, grundare av konsultfirman Healthy Business

Maria Bidegård, Projektansvarig för ICA:s omställning till aktivitetsbaserade kontor

Niklas Delmar, Engagemangsexpert och medgrundare av Hej Engagemang

För bilder på talarna, se Stockholmsmässans bildbank. 

WorkSpace Sweden 2020 i korthet

Tre utställningsdagar, 4–6 februari

Två konferensdagar, 5–6 februari

En huvudscen för bredare inspiration och samtal

Tre break-out spår för ämnena People, Solutions och Space

Parallellt med Stockholm Furniture & Light Fair 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.