Spännande kontor med oväntade miljöer

6 april 2018

Augur arbetar med att ta fram konsument- och kundinsikter som de sedan omsätter till strategiska affärs- och verksamhetsinsikter. De har tagit hjälp av arkitekt och konsultföretaget MER för att förbättra arbetsmiljön i deras lokaler på Barnhusgatan i Stockholm. Resultatet blev ett spännande och ljust kontor med oväntade miljöer inspirerade av staden och samhället.

MERs första möte tillsammans med Augur ägde rum i april 2015. Uppdraget bestod i att förändra arbetssätt och miljö samt skapa en kreativ och verksamhetsstödjande analysverkstad åt Augur med aktivitetsbaserat arbetssätt. Augurs vindslokaler i centrala Stockholm bestod tidigare av små enskilda kontorsrum och trånga korridorer. Med inspiration hämtad ur en levande stadsmiljö öppnades de smala korridorerna och rummen i lokalen upp. Kontorets utformning gör det numer möjligt att välja plats efter arbetsuppgift. I september samma år var det dags att flytta in i den nya lokalen.

Öppet och luftigt

Man valde att fokusera på kontorets öppna ytor. Lokalens fantastiska ursprung i form av takfönster, bjälkar och snedtak kom tidigare inte till sin rätt.

– Detta tog vi tillvara på, lyfte fram och förtydligade i den nya öppna och luftiga planlösningen, berättar Jonas Adolfsson, ansvarig arkitekt.

Staden som inspiration

– Staden och samhället är reflektioner av varandra. För Augur, som arbetar med att analysera människors vardag och samhällsutvecklingen, var staden därför en given utgångspunkt och låg till grund för konceptet. Som de flesta städer innehåller kontoret bland annat torg, skola, park och bibliotek, fortsätter Jonas Adolfsson.

Även spännande och lekfulla inslag som exempelvis en zoologisk trädgård och en slöjdsal har fått ta plats.

Färgbasen som valts i Augurs kontor är ljus och neutral, detta för att ta tillvara på det naturliga ljusinsläppet från takfönstren. Men även för att tona ner övergångarna mellan kontorets tematiserade ytor. Materialvalen bestämdes utefter respektive tema.

Med konceptets tematisering av stadens olika platser har man lyckats skapa ett varierande och spännande kontor med oväntade miljöer.  

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.