Som en trädkrona

1 maj 2020

Team Dorte Mandrup, Bisgaard Landscape, Ramböll är det team som får vidareutveckla kvarteret Kromet. "Byggnaden blir ett landmärke som genom samspel med Läppstiftet bildar ett portalmotiv mot nya Hisingsbron", skriver bedömningsgruppen i sin motivering.

Vy från Hisingsbron. Bild: Team Dorte Mandrup, Bisgaard Landscape, Ramböll

Kvarteret Kromet ligger direkt intill älven vid Hisingsbrons nya fäste och granne med nya Platinan. Här vill Vasakronan skapa kontor, bostäder, kultur och service med klimatneutralt sikte inställt. Team Dorte Mandrup, Bisgaard Landscape, Ramböll presenterar en dynamisk ikonisk framtida byggnad som för tankarna till en trädkrona.

Basen erbjuder funktioner som ”surdegshotell, cykelreparatör, juicebar, specialiserade restauranger med snabb- och långsam mat av hög kvalitet, kaffebarer, vintage med mera.” Ovanpå basen en träkrona för kontor och bostäder av olika storlekar och typologier. Förslaget bygger på återanvändning av tidigare byggnadsmaterial och en hållbarhetscertifiering enligt LEED. Konstruktion och fasad av trä.

Bedömningsgruppens omdömen

Dorte Mandrup visar prov på elegant hantering av volymerna där förslaget lyckas med att på samma gång vara både storskaligt och småskaligt och därigenom ansluter till staden och landskapet. Basen, en lätt glasfot, kommunicerar öppenhet och tillgänglighet och bär en krona av trä med en enhetlig och raffinerad träfasad där glasytor bidrar med intressanta skuggeffekter. Byggnaden erbjuder möjligheten att på de nedre planen mellan bro- och gatunivå röra sig runt på alla nivåer vilket är särskilt positivt. Genom sin generella struktur och 4 meters våningshöjd möjliggörs växling mellan ytor för kontor och bostäder i fortsatt utveckling där även förslagets fasadgestaltning bidrar. Den generella strukturen bedöms påverka byggbarheten positivt. Under bron föreslås en öppen yta möblerad med ett stiligt och flexibelt system för en marknadsplats.

Läs mer här
Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.