Solpaneler på moduler

18 april 2023

Nyligen lanserade Adapteo solpaneler som en tilläggstjänst för alla sina svenska kunder, och planerar att lansera på alla sina marknader under 2023. Detta är resultatet av Adapteos åtagande att göra solenergi tillgängligt för alla modulära byggnader.

aapteo webb.jpg
Bld: Adapteo

Adapteo, en ledande aktör inom anpassningsbara och cirkulära bygglösningar i norra och västra Europa, har gjort det enkelt att installera solpaneler på modulbyggnader. Monteringssystemet är specifikt utformat för att solpanelerna ska kunna installeras med optimal solabsorption även på platta tak. Systemet kan monteras, demonteras och återanvändas igen vilket skapar ett cirkulärt system, något som är centralt för Adapteos verksamhet.

Vi har idag ungefär 600 000 kvadratmeter tak på Adapteos uthyrda moduler bara i Sverige.

- Lanseringen av solpaneler markerar en viktig milstolpe för Adapteos långsiktiga fokus att göra modulbyggnader mer hållbara, vilket skapar fördelar för både våra kunder och planeten. Under utvecklingen av tjänsten har vi genomfört flera solpanelsprojekt med kunder runt om i Europa med lovande resultat. Nu är vi otroligt glada att kunna lansera tjänsten och göra den tillgänglig för alla våra kunder, säger Johanna Persson, VD och koncernchef för Adapteo Group.

Ett av Adapteos genomförda solpanelsprojekt är på företagets kontor i Västerås. För att bidra till en mer hållbar miljö och lägre belastning på elnätet har en anläggning bestående av 37 kvadratmeter solpaneler installerats. Anläggningen hade sedan installation januari 2018 producerat 23 283 364 Wh per januari 2023.

- Vi har idag ungefär 600 000 kvadratmeter tak på Adapteos uthyrda moduler bara i Sverige. Föreställ dig potentialen att generera el om solpaneler var standard på alla tak. När exempelvis vår modul C90 har solpaneler och vattenburen värme kan energiförbrukningen halveras jämfört med direktverkande el. Det här är en enorm outnyttjad potential när det kommer till miljöfördelar och ett betydande mervärde för våra kunder, säger Douglas Källsbo, miljöingenjör på Adapteo Sverige.

Solpaneler för modulbyggnader finns nu tillgängliga för alla Adapteos svenska kunder, både för befintliga och planerade byggnader. Adapteo tar hand om montering, installation samt nedmontering och säkerställer att enheten är redo att producera el.

Lanseringen av solpaneler är en del av lanseringen av Adapteo Tillval - en portfölj bestående av valbara tilläggslösningar och tjänster för Adapteos kunder. Adapteo Tillval inkluderar, utöver solpanelerna, även tjänster inom bland annat Facility Management, utbildnings- och kontorsmaterial, samt värmepumpar.

Fakta

  • Med tilläggstjänsten kan alla Adapteos byggnader, så som skolor, vårdcentraler och kontor, utrustas med solpaneler som producerar el till slutanvändare.
  • Adapteo sköter allt som rör för- och slutanmälan, dialog med nätägare, montage samt installation med behörig elektriker. Installation med en certifierad tekniker sätter systemet i drift och samlar data om elproduktionen. Kunden betalar ett fast pris per månad som tillägg till sin ordinarie hyra.
  • Systemet är utformat för att monteras på platta tak i öst-västläge, vilket optimerar den dagliga elproduktionskurvan mot kurvan för normal användning. Det säkerställer att majoriteten av den producerade elen används så effektivt som möjligt, direkt i byggnaden.
  • Systemet kan leverera överskottsel till andra byggnader som är anslutna till samma huvudsäkring och elnät. Det möjliggör användning av elen från solcellerna även i omgivande byggnader och försäljning till elnätet.
  • Solpanelerna kan monteras, demonteras och återanvändas på andra Adapteobyggnader, vilket skapar det cirkulära system som är centralt i Adapteos verksamhet.
  • Adapteo Solpaneler kan kombineras med andra tilläggstjänster såsom värmepumpar för ytterligare energioptimering.
  • Adapteo Solpaneler lanseras för alla bolagets kunder i april 2023.
Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.