Smörkajen växer fram

14 juni 2022

I Nyhamnen, som blir Malmös nya stadsdel, kommer Smörkajen växa fram. Här ska kontor blandas med bostäder och service och bli en ny och pulserande del av Malmö. Wihlborgs satsar nu på uppförandet av ett helt nytt kontorshus med flexibla ytor. ”I och med att vi är tidigt i processen är möjligheten att anpassa ytorna väldigt stor”, säger Joakim Persson, bitr. projekt- och utvecklingschef på Wihlborgs.

Närheten till centrum och centralstationen gör att Nyhamnsområdet ibland kallas södra Sveriges mest centrala plats. Totalt ska 15 000 arbetsplatser och 9 000 bostäder byggas, tillsammans med skolor, service och mobilitetshus. Smörkajen är det första detaljplaneområdet i Nyhamnen, det har tidigare byggts i mindre skala på Bangårdsterrassen men efter att den fördjupade översiktsplanen för hela Nyhamnen har landat blir Smörkajen det första som kommer ta form.

Hade vi haft färdiga detaljplaner idag hade vi haft ytorna uthyrda redan nu.

– Man tänker att Smörkajen ska vara en blandad stadsdel med ett vattennära läge. Det är också ett sätt att omvandla ett industri- och hamnområde till en funktionsblandad del, med både bostäder och kontor, och få till platser som gör det mer tillgängligt för Malmöbon. Oberoende av om man jobbar och bor i området eller inte, säger Joakim Persson, bitr. projekt- och utvecklingschef på Wihlborgs.

DÅ SÄTTS SPADEN I MARKEN

Wihlborgs kontorsprojekt på Smörkajen kommer ha ytor på drygt 10 000 kvadratmeter där vardera våningsplan blir på runt 1 500 kvadratmeter. Ytorna är fullt flexibla och går att dela upp i flera mindre lokaler. Vill man hellre hyra hela våningsplan, eller till och med flera stycken, är detta fullt möjligt då alla ytor just nu är lediga.

– I och med att vi är tidigt i processen är möjligheten att anpassa ytorna väldigt stor. Vi har haft, och har, ett antal tidiga diskussioner med potentiella hyresgäster men det kommer bli ett mer aktivt arbete ju mer det närmar sig byggstart, säger Joakim Persson.


Kontorshuset kommer utformas med medarbetarnas välbefinnande i åtanke och erbjuda tjänster som bidrar till ett hållbart livspussel. Arbetet med detaljplanen har kommit ungefär halvvägs. Om drygt ett år kan spaden sättas i marken och inflyttning planeras att ske vid årsskiftet 2025/2026.

– Jag skulle säga att intresset för Smörkajen är stort, och det är stort för hela Nyhamnen egentligen. Hade vi haft färdiga detaljplaner idag hade vi haft ytorna uthyrda redan nu.

NÄRHET TILL CENTRUM

Smörkajens läge, med närheten till centralstationen, är en viktig ingrediens. Det ska gå att både bo här och pendla till andra delar av regionen, eller att bo utanför Malmö och pendla hit med tåg eller buss.

Joakim Persson, bitr. projekt- och utvecklingschef på Wihlborgs.

– Arbetsplatsen är inte bara en arbetsplats för Malmö stad utan egentligen för hela regionen. Man kan bo i hela västra Skåne och pendla in, sedan har man bara ett par minuters promenad från stationen och hit.

Wihlborgs kontorsprojekt kommer ha högt fokus på hållbarhet och miljöklassas med Miljöbyggnad Guld och får även en WELL-certifiering som fokuserar på de som jobbar och vistas i fastigheten. Man har ännu inte spikat vilken slags service som kommer finnas tillgänglig i huset men förhoppningen är att det ska kunna ta form inom ett år.

– Detaljplanen kommer gå på granskning i slutet av året och efter det vet vi lite mer hur hela stadsdelen kan planeras och det blir lättare att bestämma vad för servicefunktioner som kommer finnas i våra kvarter. Om drygt ett år börjar vi spika servicedelarna, avslutar Joakim Persson.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.