Småländsk entreprenörsanda

15 november 2018

Växjö kommun har en strategisk mittpunkt i den småländska regionen och de jobbar hårt för att planlägga ny mark till nya och befintliga verksamheter. - Här trivs företag och vi arbetar hårt för att möjliggöra expansion av befintliga verksamheter och för att marknadsföra kommunen gentemot nya företag, berättar Lisa Johansson, näringslivsutvecklare på Växjö kommun.

Det strategiska läget med kommunikationer som tåg, riksvägar och flyg gör det lätt att bedriva verksamhet här. I kommunen finns över 8 500 små och medelstora företag inom en mängd olika branscher.

- Växjöregionen är ett centrum för handel, idrott och kultur och utöver det har vi ett strategiskt läge mitt i södra Sverige. Vi har även den småländska entreprenörsandan där många nya företag startas och vi har även större etablerade företag som det går väldigt bra för, vilket präglar näringslivet i staden, säger Lisa Johansson, Näringslivsutvecklare i Växjö kommun.


Flera nya etableringar

Kommunen jobbar hårt med att locka fler företag att etablera sig i Växjö och bistår befintliga företag med att hitta nya mer ändamålsenliga lägen i kommunen, och det har gett resultat.

- IT-företaget Atea bygger ett nytt toppmodernt recycling-, logistik- och konfigurationscenter i Växjö på 26 000 kvadratmeter, de har valt att lägga sin etablering här på grund av det logistiska läget och för att den tillgång på arbetskraft och kompetens som de behöver finns i Växjö. Postnord har valt att lägga en ny terminal vid flygplatsen som har en yta på 17 000 kvadratmeter som ska hantera paket, pall- och styckegods. Det ser vi som väldigt viktigt för den framtida logistikverksamheten, terminalen kommer vara en stor fördel, säger Lisa Johansson.

Vid Arenastaden byggs just nu ICON, som blir Växjös högsta byggnad. Dess speciella arkitektur kommer göra den till ett nytt landmärke i staden.

- ICON kommer att ha ytor på totalt 37 000 kvadratmeter och innehålla bland annat bostäder, 4 500 kvadratmeter kontorsyta, gymnasieskola och en skybar högst upp. Det kommer bli en mängd olika verksamheter i samma byggnad, säger Lisa Johansson.

I samma område startar Visma och Castellum ett nytt it-nav som går under benämningen WeXO, tanken är att det ska bli ett småländskt Silicon Valley.

- Det blir en samlingsplats för digital innovation och det uppförs en ny byggnad som blir väl anpassad för ändamålet, säger Lisa Johansson.

Tillgången på ledig mark

Kommunen jobbar hårt med att ta fram ny mark för såväl nya verksamheter som för att befintliga verksamheter ska kunna expandera. Att hitta mark i bra lägen är inte alltid det lättaste. 

- Många centrala lägen är idag redan upptagna och då gäller det att hitta bra lägen att planlägga ny mark på för att få igång flyttkedjan. Många företag växer och vi vill kunna fortsätta att erbjuda mark till dem, säger Lisa Johansson. 

I dagsläget finns det bland annat ledig mark till försäljning i området Ekeberg och i Nylanda ute vid flygplatsen. Ett större verksamhetsområde är även under utveckling längs med riksväg 30 i höjd med flygplatsen med närhet till Postnords nya terminal.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.