SLP expanderar i Hallsberg

7 juli 2022

SLP stärker sin närvaro i Hallsberg, en av Nordens viktigaste knutpunkter för transporter, genom att förvärva och tillträda fastigheten Hallsberg Ulvsätter 2:10 med uthyrningsbar yta om ca 3 100 kvm. På fastigheten som är ca 17 000 kvm finns möjlighet för vidare expansion.

Bild: SLP
Bild: SLP

Fastigheten förvärvas genom en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om ca 40 mkr. Betalning sker genom en kombination av kontanter och aktier, där 4,2 mkr betalas genom emission av nya aktier av serie B i Swedish Logistic Property AB (”SLP”). Säljare är Vibytorp Holding AB och trans­aktionen har skett off-market.

Fastigheten färdigställdes 2014 och är fullt uthyrd till hyresgästen Ahlsell Sverige, distributör av teknisk installation. Årshyran uppgår till ca 3,3 mkr med en återstående kontraktstid om ca 2,5 år. Med dagens förvärv äger SLP tre fastigheter i Hallsberg kommun med total uthyrnings­bar yta om ca 23 200 kvadratmeter.

– Med dagens förvärv stärker SLP sin närvaro i ett av Sveriges viktigaste logistiklägen. Fastigheten är belägen precis intill vårt befintliga bestånd vilket är värdefullt förvaltningsmässigt. Vi ser stor efterfrågan på moderna och effektiva lokaler och därmed goda möjligheter att utveckla befintlig tomt samt göra ytterligare förvärv i Hallsberg, säger Peter Strand, vd på SLP.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.