Skrapan sätter färg på nya Sollentuna

29 januari 2019

15 våningar höga Färgskrapan byggs just nu i hjärtat av Sollentuna. Det är fastighetsbolaget Vacse AB som uppför huset. Färgskrapan förväntas bli kommunens nya landmärke.

Första spadtaget togs redan under våren 2018, men det är nu som invånarna börjar se ett riktigt hus växa fram i Sollentuna centrum. I somras fortskred arbetet med pålning och gjutning på platsen där det så småningom kommer att stå en 15 våningar hög skrapa. 

Byggnad som sticker ut

Projektet initierades av Vacse då Domstolsverkets var i behov av större lokaler i anslutning till Attunda tingsrätt. Domstolsverket flyttar in i delar av byggnaden, men huset kommer även att inrymma kafé/butiks- och kontorslokaler. I dagsläget är cirka 10 000 kvadratmeter av lokalerna uthyrda, 5 000 kvadratmeter finns kvar att hitta hyresgäster till. 

- Färgskrapan är ett unikt projekt eftersom detaljplanen togs fram tidigt. Tanken från början var att Sollentuna kommunhus skulle flytta dit. Byggnaden kommer att sticka ut lite med nivåskillnaderna i bredd och färgerna som gör det mer levande, säger Johan Andersson, uthyrare på Newsec.

Huset blir en del av den nya stadsmiljön.


Ytorna som finns kvar till uthyrning är kommersiella lokaler i bottenvåningen samt våningarna ovanför tingsrätten. Det rör sig kring 500 - 1000 kvadratmeter per plan och överst i huset finns det kontor med ytor upp till 216 kvadratmeter. 

- Vi vänder oss gärna till kommunala och statliga bolag för att hitta ett samarbete med de som redan är inhyrda i huset. Men det är klart, om det är något annat företag med en annan arbetsbeskrivning som vill ta hela ytan på 5 000 kvadratmeter så är vi öppna för en dialog, säger Johan Andersson.

Huset blir en del av den nya stadsmiljön som växer fram i Tureberg med bostäder, gång- och cykelstråk samt upprustningen av Malmparken. Dessutom öppnas ett nytt torg upp framför Färgskrapans entré. 

- Läget för Färgskrapan är perfekt, bredvid järnvägen och bara ett stenkast från Sollentuna centrum. Med sitt unika formspråk och högt ställda miljökrav, efter den internationella miljöcertifieringen Breeam, skapas ett kontorshus och mötesplats i framkant,  säger Johan Andersson.