Skellefteå Science City blir en del av SustainGov

9 april 2024

Under ledning av Mittuniversitetet ska Skellefteå Science City tillsammans med 14 andra myndigheter och organisationer ta fram nästa generations innovationsprogram. Vinnova, Formas och Energimyndigheten säger ja till SustainGov – och arbetet med att ta sig an offentlig sektors stora utmaningar inleds omedelbart. Bild: Skellefteå kommun

Bild: Skellefteå kommun
Bild: Skellefteå kommun

Beslutet innebär att programmet SustainGov beviljas runt 11 miljoner kronor i statlig finansiering per år för driften av programmet. Ytterligare medel kommer att skjutas till i form av medfinansiering från medverkande aktörer. Därutöver tillkommer statliga medel i form av en insatsbudget i storleksordningen 125–150 miljoner per år, exklusive medfinansiering.

En av initiativtagarna till SustainGov är Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbottens län, och tidigare minister för högre utbildning och forskning:

– Det här är en fantastisk möjlighet för offentlig sektor att i samverkan kunna ställa om för en mer hållbar och robust framtid. Genom att vara innovativa och skapa nya arbetssätt, metoder och samarbeten kan vi åstadkomma en systemförändring och faktiskt hitta lösningar på de stora och komplexa samhällsutmaningar vi står inför, säger landshövding Helene Hellmark Knutsson.

Skellefteå Science City är en av organisationerna inom partnerskapet för SustainGov.

– Vi står mitt i en extraordinär samhällsomvandling där vi ska växa väldigt snabbt och samtidigt göra det hållbart. Skellefteå Science City ska bidra med den kompetens och erfarenhet som vi har inom innovationsledning, förändringsarbete och samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle. Genom SustainGov kan vi hitta lösningar på samhällsutmaningar och öka takten i den gröna omställningen, säger Anna Mård, vd Skellefteå Science City.

Beslutet innebär att 5 strategiska innovationsprogram sjösätts under första kvartalet 2024.
Innovationsprogrammen ska riktas mot en eller flera övergripandesamhällsutmaningar och förutsätter samverkan mellan en bred konstellation av aktörer. Bakom Impact innovation står Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

– Vi skapar plattformen, sammanhangen, verktygen och insikterna som kommer att möjliggöra för verklig transformation, innovation och samhällseffekter på systemnivå. I programmet ingår att möjliggöra för offentlig sektors förflyttning från att göra saker rätt till att göra rätt saker, säger Mariell Juhlin, programchef SustainGov.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.