Skapa ytor för gemenskap

17 oktober 2019

Organisationer som lägger stort fokus på sociala relationer har lägre omsättning på personal, gör bättre affärer och kommunicerar mer effektivt. Detta visar en ny rapport framtagen av det globala golvföretaget Interface som beskriver hur design kan skapa positiva ytor på arbetsplatsen som leder till gemenskap, välmående och ökad effektivitet. Guiden är baserad på flera psykologiska studier och ger förslag på design som skapar arbetsplatser med samhörighet i fokus.

Den kända teorin Maslows behovstrappa visar att när våra fysiologiska överlevnadsbehov är tillgodosedda, vänder vi oss till de psykologiska behoven som att höra till en gemenskap och att vara del av ett sammanhang. Många stora techbolag har tagit hänsyn till detta och satsar på öppna kontorslandskap och utrymmen utomhus för att stimulera människors interaktion och kreativitet. Samtidigt visar forskning att antalet personer som inte kan koncentrera sig på arbetsplatsen har ökat med 16 procent sedan 2008 och efterfrågan på rum som inbjuder till tystnad, reflektion och koncentration för de anställda har ökat. 

Vårt mål med guiden är att inspirera till att skapa platser som uppmuntrar folk att finna varandra.

- Som inredare är jag fascinerad av hur vi kan hämta inspiration från naturen för att förbättra kontorslandskapet och föra samman människor. Vårt mål med guiden är att inspirera till att skapa platser som uppmuntrar folk att finna varandra, säger Oliver Heath, grundare av Oliver Heath Design och författare till Community Guide. 

Samhörighet är bra för business

Att inkludera natur och naturliga element i inredningen – så kallad biofilisk design - har visat sig förbättra mental och fysisk hälsa, öka produktiviteten och minska stressen. Interface Community Guide ger sju konkreta förslag på hur just biofilisk design kan användas för att skapa samhörighet.

Diversity of spaces - Se till att det finns flera utrymmen designade för olika behov, preferenser och aktiviteter. 

Zoning spaces - Med olika naturmaterial, växter och mönster som påminner om den naturliga floran kan man dela in, bygga och skapa tydligt avdelade mötesplatser.  

Soft boundaries - Att skapa mjukare gränser kan underlätta övergången mellan olika utrymmen och bidra till att medarbetare samlas och interagerar. Att skapa siktlinjer från ett område till ett annat binder dem samman och skapar en känsla av intriger, mysterium och en önskan att utforska. Detta uppmuntrar till rörelse och bidrar till att människor stöter på varandra och interagerar.

Collision spaces - Det här är utrymmen där någonting kan hända. Frekvent kontakt med medarbetare kan göra oss mer öppna för andra idéer, uppmuntra kreativitet och en känslomässig öppenhet. Om vi blir för statiska begränsar vi vår kontakt med andra ​​ och möjligheter till tillfälliga möten.

Growing spaces - Utrymmen som anpassar sig och utvecklas med användarna. Dessa ytor skapar långsiktiga interaktioner och relationer medarbetare emellan.

Sensory spaces – ytor som är utformade för att vädja till eller ha en positiv effekt på en rad sinnen - inklusive ljud, lukt, beröring och smak i stället för att bara vara tilltalande för ögat.

Triangulation - en kontaktpunkt som förbinder människor. Detta ökar möjligheterna till konversation eller samling av människor och gör dem mer bekanta med varandra.

Interface Community Guide - Creating Positive spaces by Designing for Community - finns nu tillgänglig på Interfaces svenska hemsida och går att hitta här.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.