Sista pusselbiten lagd

9 november 2018

I slutet av oktober fick MölnDala Fastighets AB tillträde till Frälsningsarméns fastighet på Kvarnbygatan i Mölndal, vilket ger förutsättningar för den fortsatta utvecklingen av Forsåker. I och med tillträdet äger MölnDala all mark i Forsåker som krävs för att bygga de planerade 3 000 bostäderna och verksamhetslokaler för minst 4 000 arbetsplatser samt skapa en betydande destination i Västsverige.

Forsåker.jpg
Bild: Nyréns

Sista pusselbiten i markförvärven kopplade till utvecklingen av Forsåker, ett av Västsveriges största stadsutvecklingsprojekt om 24 HA, är nu lagd. I våras tecknades ett avtal med Frälsningsarmén om att det kommunala bolaget MölnDala Fastighets AB köper fastigheten på Kvarnbygatan. Syftet med avtalet är att säkerställa genomförandet av utbyggnaden av den nya stadsdelen. I och med tillträdet äger MölnDala Fastighets AB all mark i Forsåker som krävs för att bygga de planerade 3 000 bostäderna och verksamhetslokaler för minst 4 000 arbetsplatser samt skapa en betydande destination i Västsverige.

– Förhandlingen har gått bra och det är glädjande att samverkan med vår granne Frälsningsarmén har skapat förutsättningar att driva projektet framåt. Att utveckla Kvarnbygatan är en viktig del i arbetet med att länka ihop hela stadskärnan som utgörs av Innerstaden, Forsåker och Kvarnbyn, säger Bjarne Fjellanger, VD Mölndals Fastighets AB.
Forsåker kommer under en tioårsperiod genomgå en omfattande förvandling och gå från pappersbruk till modern stadsdel och destination. Ombyggnationen av Kvarnbygatan ingår i första detaljplanen för området. Gatan kommer att bli ett av flera stråk med bostäder, kontor och verksamheter som leder fram till den historiska kärnan i området. Här är flertalet äldre, karaktäristiska industribyggnader bevarade som gestaltar platsens 300-åriga historia som pappersbruk.


Att utveckla Kvarnbygatan är en viktig del i arbetet med att länka ihop hela stadskärnan som utgörs av Innerstaden, Forsåker och Kvarnbyn.


Detaljplanen som styr områdets markanvändning och utformning ska ställas ut på granskning under våren 2019 och kan vinna laga kraft i slutet av året. Parallellt pågår planering av byggnation för att kunna byggstarta så snabbt som möjligt under 2019/2020. Det innefattar både nyproduktion av bostäder och kommersiella lokaler, utveckling av de äldre byggnaderna samt en omfattande infrastruktur. Det blir en ny utformning av Mölndalsån som rinner genom området samt byggnation av gator, torg och flera broar över såväl motorväg, järnväg och vatten. Under 2019 kommer MölnDala även att inleda arbetet med den andra detaljplanen för Forsåker, vilken innehåller det planerade nya stationsläget som ger Forsåker en direktkoppling till Landvetter flygplats.

Frälsningsarmén kommer vara kvar i lokalerna fram till att byggnation av nya Kvarnbygatan startar, för att därefter finnas kvar och bidra till området i andra lokaler i samarbete med MölnDala Fastighets AB.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.