Sista pusselbiten i Hyllie

10 december 2019

Midroc ansvarar för stadsutvecklingsprojektet Embassy of Sharing som blir den sista och kanske viktigaste pusselbiten i Hyllie. Projektet blir ett exempel på hur man skapar framtidens hållbara samhälle.

Embassy of sharing - puff.jpg
Bilder: Midroc

För två år sedan deltog Midroc i Malmö stads markanvisningstävling om att bebygga fastigheten Härbärget 1 och del av Hyllie 4:2 i Hyllie. Tillsammans med arkitektbyrån Wingårdhs skapades en omfattande vision på hur området skulle utformas på sikt. Bidraget vann i tuff konkurrens med andra aktörer.

– Malmö stad hade ett antal kriterier man skulle möta och som var viktiga för tomten i fråga. De satte stort fokus på att projektet skulle vara ekologiskt, ekonomiskt och framförallt socialt hållbart. Tillsammans med Wingårdhs har vi arbetat fram ett område med fantastiska hus som tar hänsyn till de globala målen för hållbar utveckling, säger Carl von Strokirch, verksamhetsområdeschef på Midroc.


BRIST PÅ MÖTESPLATSER

Hyllie har under senare år vuxit explosionsartat med både kontor och bostäder. Men en åtråvärd bit mark har funnits kvar helt oexploaterad. Just nu är det bara en åker på större delen av den plats där Midroc ska börja bygga sitt jätteprojekt.

– Det har funnits en liten tårtbit tomt kvar motstationsområdet som inte har varit utbyggd. För 15 år sedan fanns det bara ett vattentorn i Hyllie och det var en stadsdel som man bara passerade förbi. Sedan byggdes hockeyarenan, Emporia, Malmömässan och så vidare. Det som saknas är en mötesplats som inte nödvändigtvis är inne i ett köpcentrum eller på arenan. Den sista pusselbiten med en trevlig miljö i gaturummet ska vi nu försöka tillföra med Embassy of Sharing, säger von Strokirch.


Alla ska känna sig välkomna i Embassy of Sharing oavsett om man är ifrån Malmö eller andra platser i världen.


Embassy of Sharing innefattar alltså mer än bara fysiska byggnader. Konceptet bygger på en tanke om cirkulär ekonomi – ett samhälle där processer sker i kretslopp. I det här fallet tror Midroc att framtidens cirkulära ekonomi kommer förena det digitala och det fysiska. Carl von Strokirch förklarar hur dessa idéer ska konkretiseras i Hyllie.

– Kvarteren innehåller olika typer av funktioner för att skapa ett inkluderande samhälle. Ett samhälle med mångfald i form av verksamheter och företeelser där människor med olika drivkrafter kan mötas. En utmaning som Malmö, och många andra städer, har haft, är att få till ett flöde där folk rör sig utanför stadsdelarna och att man inte bara håller sig till ”sitt” område. Alla ska känna sig välkomna i Embassy of Sharing oavsett om man är ifrån Malmö eller andra platser i världen, säger han.