Sista pusselbiten i Hyllie

20 februari 2018

Nu ska det vinnande förslaget “The Embassy of Sharing” förverkligas i Hyllie. I torsdags fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om att inleda detaljplanearbetet för den sista centrala tomten i Hyllie. Midrocs förslag består av sju kvarter med olika identitet, gestaltning och funktion.

Embassy of sharing.jpg
Bild: Wingårdhs

Malmö stads tekniska nämnd beslutade i slutet av förra året att ge Midroc Property Development en markreservation för fastigheten Härbärget 1 i Hyllie centrum samt delar av fastigheterna Hyllie 4:2 och Hyllie 7:3, för att genomföra projektet ’The Embassy of Sharing’. Syftet är att utveckla och bebygga den sista centrumtomten i Hyllie på ett sätt som stärker platsens unika värden och bidrar till ett variationsrikt stadsliv. Vinnarförslaget ska nu förverkligas mittemot Hyllie station och detaljplanearbetet inleds.

KVARTER MED EGEN PROFIL

Midrocs förslag består av sju kvarter med olika identitet, gestaltning och funktion. Området kommer att rymma en bred flora av aktiviteter inom de olika kvarteren, där vart och ett ska få sin egen profil. Bland annat föreslås studentbostäder, äldreboende, basar, olika typer av inkubator-/startupmiljöer, kontor och lokaler i olika storlekar, småindustri, park på tak, stationsbyggnad, mångfaldsrum, marknadsplats, cykelkafé, cykeluthyrning och cykelverkstad.


Det blir en fantastisk blandning av bostäder och verksamhet, med mycket grönska, på en av Malmös mest attraktiva tomter. 


Fantastisk blandning

– Det blir en fantastisk blandning av bostäder och verksamhet, med mycket grönska, på en av Malmös mest attraktiva tomter. De nya kvarteren har en välkomnande utformning som passar väl in i Malmös profil, säger Andreas Schönström, tekniska nämndens ordförande.

Totalt innehåller Midrocs förslag till utveckling av det aktuella markområdet cirka 55 000 kvadratmeter BTA, bruttoarea, fördelat på cirka 21 000 kvadratmeter BTA kontor, 27 000 kvadratmeter bostäder och cirka 7 000 kvadratmeter BTA lokaler, med mera.

SISTA PUSSELBITEN

Hela projektet har fokus på hållbarhet, både social och ekologisk, som byggherren Midroc åtar sig att arbeta med genom hela byggproces­sen – från planering och genomförande till förvaltning.

Byggstart planeras till år 2020.

– Nu lägger vi sista pusselbiten kring Hyllie stationstorg. En omväxlande, spännande, brokig och förtjänstfullt grön sådan, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Med “The Embassy of Sharing” får Hyllie nu en större variation med ett brokiga och grönt kvarter, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.