Sickla Front möter Stockholm

7 december 2017

Atrium Ljungbergs Projekt Sickla Front påbörjades för fem år sedan då det första av totalt tre hus byggdes. De resterande två byggs nu och beräknas vara inflyttningsklara under tredje kvartalet 2018. Sickla Front blir platsen där Sickla möter Hammarby Sjöstad.

Sickla Front, gatuvy Uddvägen

Projektet Sickla Front omfattar totalt 30 000 kvm fördelade på kontor, butiker och parkeringshus.

– Genom projektet bygger vi ihop Nacka kommun med Stockholm, säger Camilla Waxin, uthyrare på Atrium Ljungberg AB.

Som första, och största, hyresgäst står Domstolsverket som med sina verksamheter Nacka tingsrätt, Hyres- och arrendenämnden samt Mark- och miljödomstolen kommer att hyra drygt hälften av de nya lokalerna.


Camilla Waxin, Uthyrare Atrium Ljungberg AB


– Vår målgrupp för Sickla Front är bred och vi har lokaler som är lediga för uthyrning. Våra lokaler är mellan 300 kvm och 6 800 kvm. Önskar man att finnas i ett helt eget hus kan vi erbjuda det också. Vi kan möta företags behov och önskemål på ett öppet och konstruktivt sätt i Sickla Front. Det finns många möjligheter att skapa en lokal som på bästa sätt främjar den egna affären då vi arbetar fram lokalerna tillsammans med den nya hyresgästen, berättar Camilla Waxin.


KONTOR, HANDEL, HOTELL & VÅRD

Petter Klingofström, uthyrningschef på Atrium Ljungberg, berättar att de sedan tidigare har över 100 000 kvm kontor och därmed är starka aktörer på marknaden. Sickla Front blir en mix av kontor, restauranger, handel och så småningom även hotell och vård.

– Den här mixen är ny för oss och jag ser den som ett komplement till stadsbyggnationen, säger han.

Petter Klingofström, Uthyrningschef, Atrium Ljungberg AB


Ser ett nytänk hos företag

Camilla Waxin och Petter Klingofström berättar att intresset för Sickla har ökat generellt de sista åren, och då särskilt intresset från södra sidan av stan.

– Det känns väldigt roligt att intresset är så stort. I synnerhet att större varumärken vill hit, säger Camilla Waxin.

Petter Klingofström menar att Stockholmare generellt har luckrat upp sin uppfattning om norra och södra Stockholm, liksom resmönstren.

– Min uppfattning är att fastighetsägare arbetar mycket med sin image för att passa företagens behov. Det gör att mönster skapas och jag tror att fastighetsmarknaden är i något slags skifte nu mot för några år sedan. Företag är idag beredda att flytta för att tillgodose både företagets och de anställdas behov. Det finns ett nytänk idag, aktivitetsbaserade företag som är trygga i sitt kulturbyggande kan idag tänka sig att ha lokaler i till exempel både södra och norra Stockholm. Även om det låter klyschigt tror jag att hyresgäster idag söker och är ärliga i sitt uppsåt att de anställda ska få ihop livspusslet. Det är mångas strävan.

Humana hyresnivåer

En annan anledning till att intresset för Sickla ökat tror de båda kan vara att hyresnivåerna är lägre i Sickla än i innerstaden.En annan anledning till att intresset för Sickla ökat tror de båda kan vara att hyresnivåerna är lägre i Sickla än i innerstaden.

– I Sickla Front kommer hyrorna att vara halva hyran jämfört med topphyran på Södermalm, berättar Camilla Waxin.

Infrastrukturella faktorer

Sickla Front är ett nybyggnadsprojekt och Camilla Waxin berättar att Atrium Ljungberg är måna om att lyssna in sin kund men också att vara rådgivande i utformningen av varje enskild lokal. En trend de har lagt märke till är det ökade behovet av cykelparkeringar.

– Vi jobbar till exempel med ett bolag som har 600 anställda. De efterfrågar 300 cykelparkeringar men bara 10 bilparkeringar. Det säger ganska mycket om vart Stockholm, och säkert andra storstäder, är på väg. Infrastrukturella faktorer är viktiga, menar Petter Klingofström.

Han berättar vidare att efterfrågan på cykelparkeringar har lett till att man arbetar intensivt med utsidan. Det är svårt att ha cykelparkeringar för flera hundra cyklar utanför dörren och samtidigt bibehålla en trygg och säker miljö för dem som rör sig i området.

– Vi har därför byggt cykelrum i gatuplan som är lika fina som kontoren, säger Camilla Waxin.

Lätt att vara attraktiv

Camilla Waxin och Petter Klingofström menar att det är lätt att vara en attraktiv fastighetsägare och arbetsgivare i Sickla på grund av att "allt" finns inom räckhåll.

– Det finns goda träningsmöjligheter både på gym och utomhus, du hinner ta ett dopp eller ta en brygglunch på rasten, här finns butiker och så småningom också hotell och vårdinstans som vi nämnde tidigare. Inflyttning i fastigheterna, som kommer att vara certiferad Breeam Very Good, är möjlig från 2018.

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.