Science Village utvecklas vidare

18 mars 2021

Science Village Scandinavia AB sålde i december ytterligare byggrätter till Skanska. De två tomterna ligger mycket centralt i Science Village - bara meter från spårvagnshållplatsen ESS i Nordöstra Lund. Här ska The Loop-konceptet utökas.

- Under 2020 har vi upplevt ett ökat intresse från verksamheter att etablera sig i Science Village och The Loop. Det känns kul att nu kunna utöka The Loop-konceptet i Science Village med hjälp av de här nyförvärven, säger Hans Fransson, projektutvecklare, Skanska Sverige.

Vi är övertygade om att Skanska kommer fortsätta sitt utvecklingsarbete i den andan och skapa nya innovativa miljöer som gynnar både framtida hyresgäster och Science Village i stort.

Försäljningen omfattar en byggrätt på 11 600 kvadratmeter delat på två fastigheter. Båda fastigheterna angränsar mot Rydbergs torg – ”hjärtat” i Science Village.

REDAN MYCKET PÅ GÅNG

Skanska har sedan förvärvet av sin första byggrätt i Science Village arbetat med att utveckla byggnaden The Loop. Byggnaden ska bli en mötesplats för kommersialisering av forskning och innovation och inrymmer även en kongress- och evenemangslokal som kan ta upp till 1 000 sittande gäster. I huset planeras även restaurang/bar och ett helt våningsplan är ägnat åt coworking. Allt är gjort för att uppmuntra gränsöverskridande möten och samarbeten. Byggstart på the Loop sker sommaren 2021 och byggnaden planeras stå färdig andra halvan av 2023.

Man har från Skanskas sida lagt ner stora resurser och stort engagemang i the Loop, här skapar man en mötesplats som ska sjuda av liv även utanför normal arbetstid. Byggnaden kommer bli ett regionalt nav för forskning och innovationsdrivna företag. Verksamheterna i huset kommer bidra till att stärka området och skapa värden ur forskningsinvesteringarna i European Spallation Source (ESS) och MAX IV.

PLATS FÖR AKADEMI, ALLMÄNHET OCH NÄRINGSLIV

Skanskas nyförvärvade byggrätter kommer även de utvecklas för att stötta det begynnande forsknings- och innovationsklustret i Science Village. Målet är att, i Science Village, skapa byggnader som uppmuntrar innovativa processer och skapar fruktbara möten mellan akademi, allmänhet och näringsliv. En av fastigheterna ligger mellan Rydbergs torg och Lunds universitets framtida Science Village-campus. Den andra fastigheten ligger i det sydöstra hörnet av Science Village - fastigheten ligger på bästa läge med mindre än 30 meter till spårvagn, ESS och Lunds nya jättepark Kunskapsparken.

– Det är otroligt uppmuntrande att Skanska vill fortsätta sitt arbete i Science Village. Vi är mycket nöjda med hur man har utvecklat the Loop, säger Christian Lindfors, vd för Science Village Scandinavia AB. Vi är övertygade om att de kommer fortsätta sitt utvecklingsarbete i den andan och skapa nya innovativa miljöer som gynnar både framtida hyresgäster och Science Village i stort.

PLUSENERGI – PÅ RIKTIGT

Ambitionen är liksom med the Loop att de framtida byggnaderna ska producera mer energi än de konsumerar och att de ska ha minimal miljöpåverkan. Utvecklingen i Science Village är en viktig del i Skanskas resa mot klimatneutralitet.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.