Satsningar i Kungsbacka

30 oktober 2023

Att Kungsbacka är en del av en av världens mest snabbväxande regioner med stora investeringar i både forskning och utveckling, infrastruktur och byggprojekt, gör att det finns ett stor intresse för både företag och privatpersoner att etablera sig i kommunen.

kungsbacka.jpg
Simon Vedlund och Elinor Filipsson.

– Vi är en del av en stor arbetsmarknad med goda kommunikationer för både gods och personal i och med närheten till Göteborgs Hamn och Landvetter flygplats. Dessutom har vi en fantastisk natur och en spännande stadsmiljö, säger Elinor Filipsson, näringslivschef i Kungsbacka kommun.  


Och expansionsplanerna är stora. Förutom att antalet invånare väntas öka till 130 000 inom 30 år, kommer det att byggas flera nya områden för både bostäder och verksamheter i Kungsbacka Stad och tätorterna kommer att expandera.  


Jag skulle säga att det finns stora möjligheter för både kontor, butik, industri och logistik att etablera sig framöver.

– Vi har många företag och en stor entreprenörsanda i kommunen. Det är övervägande små- och medelstora företag som verkar över hela 550 branscher. Och varje år startar drygt 600 nya företag. Med en sådan tillväxttakt ökar också trycket på kontorslokaler och ledig mark. Så hur ser det ut med investerings- och etableringsmöjligheterna i kommunen? Simon Vedlund är näringslivsutvecklare i Kungsbacka och jobbar mycket från markfrågor: 


– Jag skulle säga att det finns stora möjligheter för både kontor, butik, industri och logistik att etablera sig framöver. Just nu finns omkring 70 000 kvm ledig industrimark i Fjärås med bästa läget längs med E6 och bra förbindelser såväl söderut som med 25 minuter in till centrala Göteborg.


Det finns redan omkring 500 000 kvm verksamhetsområde i Fjärås med många växande bolag. Duveheds verksamhetsområde lockar både växande bolag i Kungsbacka och företag från övriga delar av regionen. 


– Vi håller också på att planera för omkring 200 000 kvm ny verksamhetsmark i centrala delar av Kungsbacka utmed E6. Vi är långt gångna och väntar på antagande.


– Dessutom står vi i startgroparna för nytt stort logistikområde med fantastiskt läge utmed E6 i södra Kungsbacka (Frillesås Rya). Här blir det omkring 350 000 kvm logistikmark med generösa höjder och exploateringsgrad, säger Simon Vedlund. 


Hur ser tidplanerna ut för dessa områden?


– Duvehedområdet i Fjärås finns tillgängligt nu. Frillesås Rya är överklagad och vi väntar på svar från Mark- och miljödomstolen. De två centrala områden i Klovsten och Västra Varla väntar vi på ett antagande. Även om några områden inte är klara så förbereds arbetet för att vi ska kunna vara snabba när väl allt är på plats. 


För vilka företag skulle du säga att dessa områden är intressanta?


– Företag som har ambition att växa, Rya mer mot logistik och transport. Duvehed till lite mindre ytkrävande verksamheter. Centrala områdena Klovsten och Duvehed till bolag som idag behöver omlokaliseras i Kungsbacka samt andra bolag som är i stort behov av exponering och attraktiva skyltlägen.


För den som vill etablera verksamhet mitt i centrala stan så finns stora möljigheter även där.


– Det pågår en kraftig förtätning i hela vår stadskärna vilket också innebär att det kommer finnas moderna lokaler tillgängliga för de företag och verksamheter som vill etablera sig mitt i centrum, avslutar Elinor Filipsson. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.